Ett Tankeexperiment om Skolan i Orten och PK-politikernas Reaktioner

Börje Fors

Varför fattar pk-politikerna så urusla beslut i en mängd frågor? Som exempelvis när det gäller integrationen, den ständiga ”utmaningen” sedan säkert 30 år. Man kan nog tycka att politikernas satsningar på utanförskapsområden för att bryta segregationen och öka integrationen bara är symbolpolitik. Att det blir för småttigt och under alldeles för kort tid. Ett tankeexperiment gällande skolan får illustrera.
Istället för hålla på med småsatsningar med ökade resurser till skolor med låga betygsresultat så kan man göra ett experiment som är så generöst att det är en helt orealistisk satsning i full skala. Tanken är att om man inte ens kan få önskade resultat med den här satsningen, då kommer man inte heller att kunna lyckas med mer realistiska satsningar, och då har vi problem.

Skolförsök med royal extra allt:

 • En elev per lärare
 • Varje lärare har högre utbildningsnivå än samtliga föräldrar även de med akademisk utbildning
 • Plus allt som behövs för att göra skolan royal

Säg då att man gör satsningen från förskolan t.o.m. åk 9 med säg 1000 elever i “orten” och för en lika stor kontrollgrupp i den välutbildade medelklassens kvarter. Vi säger också att EU betalar hela satsningen.

Innan vi går in på det så föreställer vi oss att det istället gällde ett stort tekniskt försök som handlade att utreda en fungerande trafikmiljö inför framtiden. Till exempel hur städer som Stockholm ska kunna klara en mycket större befolkning. Ett projekt med inriktning på att skapa “en rättvis trafikmiljö i en gränslös värld med hänsyn till klimathotet och alla människors lika värde.”
Politikerna skulle förmodligen välkomna ett sådant projekt med stor entusiasm.

Men det är inte alltid som politiker är intresserade av att utreda för att få fram underlag.

Vild debatt i Stadshuset efter SD-förslag
”Vidrigt”, ”absurt”, ”skitsnack”. SD:s förslag att tillsätta en utredning om vad flyktingmottagandet kostar staden fick det att koka i Rådsalen på måndagskvällen.

.
Det var när kvällens beslutsärenden var avklarade som SD:s motion kom upp för diskussion. Sverigedemokraternas vill att staden ska tillsätta en utredning för att ta reda på vad flyktingmottagande och illegal invandring kostar kommunen.

.

– Vi säger att det här är en stor utgift. Och så har vi andra partier som säger att det är lönsamt. Då tycket vi inte att det är mer än rätt att ta reda på hur det är, sa Martin Westmont (SD).

.

Kritiken från övriga partier lät inte vänta på sig. Företrädare från i stort sett alla andra partier gick upp i talarstolen för att markera sitt avståndstagande.

.

– När jag läser er motion blir det väldigt tydligt att ni har en fullständigt vidrig människosyn, sa Karin Gustafsson (S).

.

[…]

.

www.stockholmdirekt.se/

Tillbaka till Skolförsöket med royal extra allt. Hur skulle samma politiker reagera på ett förslag om att genomföra ett sådant projekt:

 1. Att det skulle vara till stor hjälp för förståelsen av integrationsutmaningen och bifalles
 2. Att det visserligen skulle vara till hjälp för förståelsen av integrationsutmaningen men att det strider mot våra partiers ideologiska grund och värderingar och avslås därför:
  • Att det vore orättvist mot alla de elever som inte fick vara med i försöket
  • Att man ändå inte bortse från socioekonomiska skillnader
  • Att det vore utpekande av elever från familjer med problem
 3. Att det är djupt rasistiskt och främlingsfientligt förslag plus en massa andra invektiv, grova personangrepp av typen offentligt karaktärsmord. Och dundra om ljudet av 30-talets stöveltramp och fascistisk människosyn och att alla vet hur det slutade – med koncentrationsläger och gaskamrar. Avslag!!

Reaktioner enligt punkt 1 tyder på en rationell inställning i frågan. Medan reaktioner enligt punkt 2 tyder möjligen på en huvudsak rationell inställning i frågan. Detta då motiveringen till avslaget sker utan upprördhet, aggressiva utfall, personangrepp eller referenser till Hitler.

Reaktioner enligt punkt 3 är tecken på kraftig kognitiv dissonans, den är alltså av en helt annan art än den övertygelse som har sitt ursprung i ett partiprogram.

In the field of psychology, cognitive dissonance is the mental discomfort (psychological stress) experienced by a person who simultaneously holds two or more contradictory beliefs, ideas, or values. The occurrence of cognitive dissonance is consequence of a person’s performing an action that contradicts personal beliefs, ideals, and values; and also occurs when confronted with new information that contradicts said beliefs, ideals, and values.

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance

Kognitiv dissonans inträffar när det logiska resonemanget håller på att gå fram och övertyga eller redan övertygat individen i den rationella delen av psyket samtidigt som den djupa inre övertygelsen som programmerats under uppväxten finns kvar oförändrad och “protesterar” mot det logiska resonemanget. Det uppstår en inre konflikt och eftersom den djupa övertygelsen är en del av vem man är och av självbilden så går psyket till försvar av självbilden programmerad (internaliserad) i de känslomässiga regionerna.

Några exempel på tecken som avslöjar kognitiv dissonans hos en person:

 • Omotiverade personangrepp
 • Barnslig irrationell argumentation från vuxna intelligenta personer
 • Argumentation av typen: A ==> B ==> Hitler
 • Argumentation av typen: Men korstågen, kolonialismen och slavhandeln då?
 • “Hallucinationer”. För att den inre övertygelsen ska hålla så kan personen fylla i de “fakta” som krävs om vad andra har sagt och vilka data som finns alternativt inte finns och samtidigt vara fullständigt övertygad om att är riktigt när det i själva verket är “hallucinationer” – att uppleva det som inte finns som verkligt!
 • Hjärnsläpp som gör att även en pratsam person tystnar
 • Det sluttande planets argument

PK-ismen har alltså en värdegrund som vi programmeras med och som vi internaliserar under uppväxten. Eftersom pk-ismens värdegrund är utopisk och har direkt felaktiga grundbultar, som skyddas med tabun, så råkar pk-isterna ofta ut för den obehagliga känsla som kognitiv dissonans orsakar.

Tillbaka till Skolförsöket med royal extra allt. Vad är det då som utlöser den kognitiva dissonansen under punkt 3? Det är att pk-isterna förstår i den rationella delen av psyket att pk-ismens grundbultar kommer att sättas på prov och avslöjas som felaktiga. Tabuskyddade grundbultar innebärande att alla individer, folk och raser är lika och att om de får växa upp under lika förhållanden så kommer alla elever oavsett ursprung att prestera lika bra i skolan.

Men pk-isterna förstår någonstans att varken de socioekonomiska förhållandena i “orten” eller skolornas kvalitet är så mycket sämre att alldeles för många elever går ur 9:an utan behörighet till gymnasiet. Många lämnar nian i ”orten” som funktionella analfabeter (läs- och skrivförmågor motsvarande åk 4 eller lägre) och klarar inte de fyra räknesätten utan kalkylator och saknar förmåga att bedöma rimligheten i de svar de får av sitt knappande. Vilket gör dem chanslösa i konkurrensen om jobb, karriär, status och resurser.

PK-isterna både vet och inte samtidigt. Att bryta mot tabun är riktigt farliga tankar som kosta både jobb och karriär om de yppas, men psyket har skydd som fungerar på så sätt att det fullt möjligt att tro på två eller flera helt motsägelsefulla förklaringar samtidigt. Vilket manifesteras genom doublethink och crimestop som hindrar en från att tänka farliga tankar och därmed utsätta sig för risken att bryta mot tabun.

doublethink – Reality Control. The power to hold two completely contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accept both of them.
.
crimestop – Orwell’s definition: ”The faculty of stopping short, as though by instinct, at the threshold of any dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments if they are inimical to Ingsoc, and of being bored or repelled by any train of thought which is capable of leading in a heretical direction. In short….protective stupidity.”
.

www.newspeakdictionary.com

Crimestop och doublethink är yttringar av logik- och faktaresistens. Eftersom de senare per definition fungerar som skydd mot förändring av den inre djupa övertygelsen med dess tabun och är så effektiva mot logiska- och faktaargument någon försöker introducera utifrån så tvingas pk-isterna att ibland formulera rent häpnadsväckande svar. PK-isterna har en formidabel förmåga att vifta bort alla argument som inte stämmer med den inre övertygelsen oberoende av de argumentens kvalitet. De använder exempelvis personangrepp, argument som strukturell rasism, vitt privilegium och A ==> B ==> Hitler.

Men vad är det som skrämmer pk-politikerna i punkt 3. Kan det vara så att de kanske tror att de funktionella analfabeterna visserligen skulle bli färre, men ändå många fler än i vanlig svensk klass som inte deltar i försöket? Och att de begåvade eleverna i både orten och medelklasskvarteren skulle dra iväg långt över den vanliga svenska klassen. Samt att de verkligt begåvade eleverna i medelklasskvarteren skulle vara redo för universitetsstudier vid säg 15 – årsåldern.

Eftersom den inre övertygelsen är ologisk och så har pk-isterna en svag punkt, de kan inte presentera väl underbyggda argument. De kan inte ens besvara och förklara väldigt enkla frågor som:

 • Vad är bra med islam enligt Dig?
 • Vad är dåligt med islam enligt Dig?
 • Vad är liberalt med islam enligt Dig?
 • Vad blir bättre med mer islam i Sverige enligt Dig?
 • Vad i Din politiska övertygelse och livsstil är kompatibelt med islam?
 • Vilka kulturer i mångkulturen tycker Du bäst om?
 • Om Du inte kan svara på ovanstående. Varför strider Du då hårt för mer islam?
 • Vad kommer enligt Dig att hända med Malmö och Region Skåne när de blir av med 5 + 5 miljarder i stödpengar?
 • Tror Du att dina efterkommande kommer att gilla ”välfärden” i exempelvis Malmö och Region Skåne när stödmiljarderna är borta?
 • Och så vidare…

Givetvis så har en pk-politiker inga ärliga svar på ovanstående. Vägen framåt är att inrikta sig på att ställa pk-politikerna mot väggen med enkla frågor i likhet med ovanstående istället för övertygande argument eftersom de är fakta- och logikresistenta. Ju enklare frågor desto bättre, folk kommer då förstå på djupet att pk-politikerna inte har några svar och att de därför inte förtjänar att leda landet. Och anklaga dem för total oansvarighet, inkompetens, trolöshet mot huvudman och för att vara den västerländska civilisationens dödgrävare så hårt och ofta att de blir tvungna att svara med allt absurdare motiveringar.

Börje Fors   @pwrmos   29 maj, 2017

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s