Baby-privilegium Kontra Vuxenfascism

Börje Fors   @pwrmos

Väldigt förenklat så föds vi med baby-privilegium. Vi slipper arbete, krav, ansvar och blir omhändertagna trots att vi är jobbiga. Föräldrarnas och auktoriteternas krav på att vi ska växa upp och acceptera naturens grymhet och göra oss beredda för den individuella konkurrensen om begränsade resurser orsakar opposition och fientlighet hos barnet mot representanterna för “systemet”. Dvs auktoriteter som föräldrar, lärare, poliser etcetera eller kort och gott vuxenfascister.

Vänster- och politiskt korrekt politik har sin rot i människans inre och handlar om att genom att använda intelligensen som vapen för att förneka, överlista och besegra “skapelsen” i form av auktoriteterna, “Darwins” stora spridning av ärftliga egenskaper som intelligens och utseende och den individuella konkurrensen. En maktkamp för att därmed i egenintresse återställa den kravlösa tillvaron som baby där medfödda skillnader inte spelade någon roll för moderns kärlek. Den utopiskt rättvisa världen utan krav.

Dessa inre oppositionella drivkrafter mixas med en utopisk värdegrund vilken vi uppfostras med som barn. Vilket skapar en toxisk blandning som man kan kalla anti-vuxenfascism.

Resultatet blir att Lisa 14 år intuitivt förstår vänster- och politiskt korrekt politik vilken således inte är rationell utan står på en djupt infantil känslomässig grund, den anti-vuxenfascistiska. Det gör att det politiskt korrekt etablissemanget inte kan planera framåt i bland annat migrationsfrågan utan att mogna först. De darwinistiskt mogna vuxna som argumenterar emot den omogna världsbilden ses som ondskefulla fascister – vuxenfascister. De vuxna som mognat till “vuxenfascister” kan inte gå tillbaka, vägen till mognad är enkelriktad.

Den politiskt korrekta politiken har alltså ett inre ursprung och är resultatet av bristande personlig mognad. Det är därför Lisa 14 år, en minister och en professor kan ha samma inre anti-vuxenfascistiska övertygelse. Det politiskt korrekta etablissemanget ändrar sig bara när det står inför en ohållbar situation som det tvingas lösa. För att därmed mogna ett steg till. Men har Sverige tid att vänta på att sjuklöverpartierna skall mogna tillräckligt för att stoppa massinvandringen innan det har gått så långt att politikerna själva drabbas så hårt att mognar av egna erfarenheter?

Oppositionella Tankemönster

Ett välfungerande samhälle ställer stora krav på individen och bygger på självdisciplin, laglydighet, väl genomförd utbildning för utnyttjande av full individuell potential, personligt ansvarstagande, hårt och ihärdigt arbete, att göra sitt bästa och att inte ligga andra till last.

“I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.
(1 Mos 3:19)”

http://www.folkbibeln.se/vad-saeger-bibeln/maenniskan/33-vad-saeger-bibeln/jordelivet

Det är mycket enklare att hävda att människan har rättigheter att bli försörjd av samhället om hon inte förmår själv, det vill säga av andra, än att behöva anstränga sig själv. I begreppet människan ingår främst personen själv och att inte förmår skall tolkas som vill inte. Då slipper man alla dessa skyldigheter och hårt arbete för att istället bara ha rättigheter, det utgör grunden för vänsterns och de politiskt korrektas “ideologi”. Där de verkligt svagas utsatthet utnyttjas i solidaritetens namn av de omogna anti-vuxenfascisterna för att legitimera kravbefriade rättigheter för alla utom de “rika”.

De politiskt korrektas krav och strävan efter en betygsfri skola, att ta bort det egna ansvaret, att införa laglig rätt till anarki och uppror i “orten”, rehabilitering istället för straff, fria droger, rätt till egen bostad, rätt till välfärd med extra allt och hög medborgarlön har sin grund i anti-vuxenfascismen. Det vill säga rätten att leva sitt liv som barn utan några som helst krav och plikter. Och de som försöker upplysa om att dessa “mänskliga” rättigheter är fantasier ses förstås som fascister – vuxenfascister. Budbärarna om att tillvaron kräver disciplin och hårt arbete, föräldrar, lärare och auktoriteter blir hatade representanter för fascismen. Den omogna inställningen till disciplin, krav och ansvar har skapat curlingföräldrar och mambos, kompislärare och snällbetyg, dialogpoliser och samhällstjänst.

Rätten till Förstklassig Service

Sedan individen befriats från ansvar så har samhället istället däremot tunga plikter enligt de politiskt korrekta, det ska bland annat ställa upp med förstklassiga experter på alla områden: skolkökspersonal som lagar gourmetmat för småpengar per portion, hantverkare som alltid gör oklanderliga arbeten på nolltid, perfekt städade hotellrum, proffsigt bemötande på flera språk i receptionen, specialistutbildade läkare och disciplinerade poliser med oändligt tålamod som tål både spott och spe, slag och sparkar. Men ingen ska behöva plugga och anstränga sig, då det är lärarnas jobb att lära ut och ansvar att se till att alla elever lyckas ändå. Och lyckas inte lära ut så beror det på att de inte är tillräckligt skickliga och bör bytas ut! Men som sagt, ingen ska behöva plugga, inte heller lärarna. Och att avskeda exempelvis lärare för att de inte är lika duktiga som de allra bästa lärarna är riktig fascism!

Människan är inte rationell. Speciellt när det gäller att försvara sina privilegier. Men envis och fullständigt oresonlig.

Den vita vänstern håller andra vita människor ansvariga för alla svårigheter som livet erbjuder alla människor eftersom de är de enda som det går att parasitera på. Vänstern i väst kan ju inte kräva att kineser, japaner eller att de svarta i Afrika ska försörja dem ekonomiskt på hög västerländsk nivå och tillhandahålla all expertis som behövs för att ge den förstklassig service.

Berövade Sina Rättigheter

Eftersom vänstern inte vill anstränga sig för att få tillgång till de resurser den eftertraktar så kan den inte heller på ett djupt psykologiskt plan erkänna sambandet mellan individuella prestationer och välstånd. Välfärdsstatens rikedom betraktas som en naturresurs, som det friska vattnet i de norrländska älvarna. Det finns så mycket vatten att hela världen kan dricka sig otörstig och det kommer bara mer hela tiden. Sverige är rikt och kommer så att förbli för evigt! Västerländsk levnadsstandard på svensk medelklassnivå anses istället vara en global mänsklig rättighet i enlighet med principen om “alla människors lika värde” enligt den odisciplinerade lättjans anhängare.

Vänsterns Infantila och Oppositionella Tankemönster

14-åriga Lisas, vänsterns och de politiskt korrektas “ideologi” pk-ismen har djupa psykologiska rötter vilka visar sig enligt nedanstående tankemönster. Ursprunget är att människan inte vill lämna barnets privilegierade position där det får allt serverat utan krav och ansvar. Och intar en oppositionell attityd mot auktoriteter och samhället. Denna inre opposition smälter under uppväxten samman med undervisningen om nazismens ondska och bildar ett tankemönster som rationaliserar strävan efter baby-privilegium genom föreställningen om ett utopia.

Året är 1962. Lisa är 14 år och intelligent. Hon älskar små söta kaniner & pojkar från främmande länder. Det värsta med plugget är vuxna som tjatar om krav, betyg, ordning, disciplin, stränga lärare, nationella prov och skolmaten. För att inte tala om hur samhället ser ut med alla polisfascister som misshandlar och låser in oskyldiga som har haft en taskig barndom. Och alla fascistiska militärer som startar krig och dödar oskyldiga civila i tredjevärlden.

De vuxna i Lisas närhet består alltså av föräldrafascister som kräver att Lisa ska göra sina läxor, få höga betyg och städa sitt rum och lärarfascister som Caligula. Han kan när som helst komma med ett skriftligt läxprov. Alla vuxna säger att det kommer att bli mycket tuffare sedan när hon ska börja jobba. Lisa tänkte på alla chefsfascister och kapitalister som såg till att folk fick jobba livet av sig för en ynklig lön – utsugare!

Lisa 14 “förstod” redan i 3:an hur allt hängde ihop när hon fick se bilder och filmer om nazismen och lärarna hade också berättat om alla fullkomligt totalt vidriga hemskheter som nazisterna hade begått och vilka de var. Hur kunde de göra så – ren ondska!

Läraren hade strängt och noga inpräntat att nazismens hemskheter aldrig får upprepas och Lisa höll verkligen med om det av hela sitt hjärta. Aldrig mer! Man måste ta avstånd ifrån allting som nazismen stod för. Och Lisa höll än en gång med.

Läraren berättade också att krig berodde på att man delade in människor i olika länder, vilket är jättedumt då alla människor är lika över hela världen utom till det yttre. Så om man tog bort gränserna så skulle det inte bli några krig.


Lisa fick lära sig mer och mer om alla vita fascisters härjningar mot alla fredliga folk och om de vitas slavhandel och kolonialism och rasism. Hon fick också lära sig att de fredliga muslimerna som styrt Spanien med glans i nära 800 år lång gyllene period plötsligt fördrevs av elaka katoliker 1492.

Lisa drog undermedvetet slutsatsen alla vita under all historisk tid varit de värsta av alla fascist-nazist-rasister. Därför måste alla vara extrasnälla mot de som nazisterna kallade undermänniskor och försökte utrota och de som kommer från tredjevärlden.

Till denna insikt kom också hennes egna ”svåra” upplevelser av att behöva städa sitt rum och plugga för betyg. En gång hade skolmatsalsfascisterna serverat kall ärtsoppa utan pannkakor. De hade skyllt på ett elfel, men belysningen hade ju fungerat hela förmiddagen i skolan. Det var beviset på att plugget var ett fängelse bemannat med sadister! Då bestämde sig Lisa för att ingen generation efter hennes skulle behöva lida så svårt. Lisas generations kall blev att avskaffa disciplin, ordning, betyg, straff och ansvar. Efter sina ”svåra” barndomsupplevelser och sin identifikation med de svaga, den andre och de förtryckta i tredjevärlden så beslöt de att göra uppror 1968 på universiteten mot all disciplinfascism, betygsfascism, kravfascism, ansvarsfascism och västerländsk imperialism.

Tankemönster Förr

Förr så motarbetades de infantilt oppositionella tankemönstren av vuxenvärlden och “samhället”. Och andra mönster präntades in. Människorna skulle hållas i Herrans tukt och förmaning. Vilket bland annat innebar att individen alltid hade eget ansvar för sina egna handlingar. Det gick inte att inför Gud komma dragandes med att allt vad jag har ställt till med är samhällets fel, de socioekonomiska förhållandena och bristen på fritidsgårdar.

Tankemönster Numera

De infantilt oppositionella tankemönstren bekräftas nu av “samhället”:

 • Sätta betyg => rangordna människor => fascistisk människosyn => Hitler
 • Ställa krav => tvinga människor => fascistisk människosyn => Hitler
 • Ökad disciplin i skolan => kadaverdisciplin =>  fascistisk människosyn => Hitler
 • Kräva egenförsörjning => Arbeit macht frei => Arbets- och koncentrationsläger => Hitler
 • Eget ansvar => hur kan man hävda att svaga människor har eget ansvar när ovanstående fascister får härja fritt => fascistisk människosyn => Hitler
 • Bygga muren mot Mexiko => stänga ute människor => förneka “alla människors lika värde” => fascistisk människosyn => Hitler

Hitler står för djävulen, ondskan och att stoppa ondskan är givetvis alltid rätt => “Antifascism” => “Godhet” => Självrättfärdighet på höga hästar.

Skolan utmålar Hitler som ondskan på grund av vit överhöghet, koncentrationsläger, gaskamrar, krematorier och judeutrotning. Nazismen innehöll också ordning, disciplin, respekt för auktoriteter och vit makt.

Skolan kopplar Hitler till ondskan och barnen kopplar orsaken till denna ondska till vad de kan se, nämligen militärparader, soldater och civila som gör hitlerhälsningar. Dvs ordning, disciplin, respekt för auktoriteter och nationalism blir kopplade till Hitler, Hitler och ingen annan än Hitler. Skolan indoktrinerar därmed indirekt barnen till att allt sådant är fel och inte bara fel utan djupt omoraliskt fel. Det passar de naturligt oppositionella barnen som hand i handske. Det blir beviset på att deras infantila opposition mot alla former av disciplinfascism, betygsfascism, kravfascism och ansvarsfascism är helt befogad.

Högern har Inte Motsvarande Tankemönster

Inom högern resonerar man inte enligt Hitler-tankemönstret. Det går inte att ersätta Hitler med Stalin och fascism med kommunism.

Som att Stalin skulle stå för djävulen, ondskan och att stoppa Stalin är givetvis alltid rätt => “Antikommunism” => “Godhet” => Självrättfärdighet på höga hästar

Hitler-tankemönstren är Infantila

Synen på eget ansvar är en tydlig vattendelare mellan höger och vänster. Om man under uppväxten kommit att acceptera det egna ansvaret och plikterna så faller man aldrig tillbaka i det infantilt oppositionella Hitler-tankemönstret. Det visar att vänsterns tankemönster etableras tidigt i livet. Tankemönstren är inte bara en åsikt de sitter mycket hårt fast då de blir en del av själva personen.

Hitler-tankemönstren är de omvända mot det som förr kallades anständighet, god moral och pliktkänsla. “Gör din plikt och kräv din rätt” har ersatts med det är samhällets plikt att uppfylla individens rättigheter. Uppfostran förr var mycket strängare och hade som syfte att inskärpa vikten av ordning, disciplin och hårt arbete. Dvs att på ett tidigt stadium avskaffa barnens “babyprivilegium” och få dem att växa mentalt.

Samhällssynen på plikter och ansvar har förändrats kraftigt vilket medfört att dessa har ersatts med rättigheter:

 • Plikt att studera hårt => rätten till kunskap och betyg, annars har skolan misslyckats
 • Plikt att arbeta hårt => medborgarlön
 • Plikt att ta eget ansvar => nej, det är samhällets plikt att ansvar
 • Kriminalitet  => det är samhällets fel, samhället har skuld för de socioekonomiska förhållandena och plikt att bygga fritidsgårdar 
 • Sex endast inom äktenskapet => sex & drugs & rock & roll

Kampen mot ”Fascismen”

Den politiska korrektheten har utvecklats på alla områden i samhället genom successiv avtrappning av disciplinfascism, betygsfascism, kravfascism och ansvarsfascism bland annat genom reformer i exempelvis skolan. Kravsänkningen i skolan har bl.a. möjliggjorts genom att sänka kraven vid lärarutbildningen. Så att lärarstudenterna för vidare en avslappnad attityd till sina kommande elever.

Lisa 14 år och andra politiskt korrekta har alltså rationaliserat sin egen opposition mot vuxenvärldens fascism, naturens darwinism och nazismen redan i unga år och har inte mognat ifrån sin utopiska syn på världen. Det är den orättvisa och grymma “skapelsen” som måste anpassas till hur de politiskt korrekta vill ha den. Och det sista de politiskt korrekta vill höra är när mogna vuxna realistfascister berättar om att människan är maktlös. Lisa 14 år känner intuitivt att om hon och hennes kompisar går ihop i en allians med alla folk i tredjevärlden och muslimer som förtrycks av vita fascister så kommer de tillsammans att kunna störta alla vita fascistpatriarker från deras tron. Muslimer världen över visar starkt hat mot västvärlden särskilt USA och Israel och de är därför favoriter i mångkulturen.

Lisa 14 vet innerst inne att hon inte har någon makt över dna men att hon ändå vill att alla människor ska leva tillsammans i en mångkultur med enhörningar och regnbågar. De fascist-nazist-rasister som försöker stoppa det gör henne så upprörd att hon tycker att de borde  toleransen namn borde skickas till omskolnings- och arbetsläger i Sibirien. ”Vi gillar olika!”

I nutid när det mesta av ovanstående fascism har avskaffats så är Lisa III 14 år, AFA och den nya ickefascistiska polisledningen i stort överens om synen på brott & straff.

Det Välfärdsindustriella Komplexet

Det är inte bara skolan som förändrats, alla institutioner har förändrats i grunden. Den politiska korrektheten har trängt in överallt därför att den sitter i människorna som ett värdesystem sedan uppväxten och har därmed blivit ett med dem. Vilket skyddas av en mycket stark faktaresistens. Därför är politisk korrekthet inte en åsikt som kan förändras med hjälp av övertygande fakta och logik. Det är en process som tar lång tid under vanliga omständigheter. 

Det är framförallt i det konkurrensutsatta näringslivet som många mognar när de inser att det är en tuff värld vi lever i och att bytesdjuren aldrig kan få rättvisa mot rovdjuren. Och att kravlöshet i Sverige inte har någon som helst motsvarighet i de länder vi konkurrerar med. Kineser och japaner struntar högaktningsfullt i om att vi hävdar att alla människor har lika värde i en global konkurrens. Ju fler inkvoterade fårskallar i väst som ser västvärlden som huvudfiende, desto bättre…!

Den internationella delen av det välfärdsindustriella komplexet utgör en lockelse för tjänstemän och politiker som vill arbeta utomlands och i internationella organ. Verksamheterna finansieras med skattemedel från främst västländerna och motiveras med att det är den rika delen av världens ansvar att hjälpa den fattigare delen. Därför matas vi med skuld, skuld, skuld…
Det föds hela tiden nya generationer med baby-privilegium och det ankommer på de vuxna att gradvis upplysa dem om att världen är orättvis och grym och uppfostra barnen i linje med naturen annars kommer barnen som vuxna att bryta ned den moral och pliktkänsla som krävs för att upprätthålla ett humant, demokratiskt och högteknologiskt samhälle. 

Börje Fors   @pwrmos   24 maj, 2017

Uppdaterad

2017-10-30

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s