Är Malmö Sveriges Framtid?

Börje Fors @pwrmos   Uppdaterad 2 april, 2017

Diskussionerna om Malmö, det ekonomiskt “svarta hålet”, har aktualiserat frågan om mångkulturen och Sveriges framtid. I Malmö kommun var andelen helsvenskar 0-14 år 35,8 procent år 2016, en minskning från 46,3 procent år 2002. (Med helsvenskar menas svenskfödda med två svenskfödda föräldrar) Andelen helsvenskar kommer hela tiden att minska så länge invandringen fortsätter. Det gör inget säger “antirasisterna” därför att alla folk är lika (enligt den tabuskyddade likhetsdogmen). Den viktigaste faktorn för hur hög levnadsstandard en befolkning kan nå och bibehålla är den genomsnittliga utbildningsnivån. När var och en kan utföra mer avancerade arbetsuppgifter så stiger också inkomsten för var och en, vilket gör hela samhället sammantaget blir rikare och tvärtom.

Den möjliga genomsnittliga utbildningsnivån är en funktion av medel-IQ. Pursvenskarna har medel-IQ 100 och nysvenskarna 85. Det är anledningen till att Malmö inte blomstrar. IQ är TYVÄRR ärftligt och går ej att förändra oavsett hur mycket kompensatoriskt ansvar skolan än tar – det är omöjligt! Kina och Japan har inga planer på att sänka sina medel-IQ:n på 105. Vilket kommer att öka skillnaden i medel-IQ från 5 till 15 poäng (jämfört med Malmös uppskattade medel-IQ på 90 för åldersgruppen 0-14 år). Kina och Japan kommer att kunna besätta varje post i samhället med en person som har 15 poäng högre IQ.

3-dresden
Dresden efter Andra världskriget

Proportionalitet och rimlighet

Alla misslyckanden i ”orten” sägs bero på fattigdom, usla skolor, trångboddhet, eftersatt underhåll, dålig arkitektur och bristen på fritidsgårdar!

Om krig och fattigdom skulle ge barnen lägre IQ så borde de västtyska krigsbarnen ha blivit särskolebarn. Och blev de ryska och östtyska krigsbarnen som dessutom drabbades av kommunistiskt förtryck ännu dummare? Nej, så blev det inte, de tyska och ryska barnen blev precis lika intelligenta som andra generationer före och efter dem trots livslånga trauman. Västtyskland återhämtade sig snabbt efter kriget och den ekonomiska utvecklingen har pekat stadigt uppåt hela tiden. Det kom aldrig någon dipp orsakad av att en hel generation hade blivit dumskallar på grund av svåra umbäranden under uppväxten. Tvärtom så är det Västtyska undret välkänt. Och Japan atombombades till demokrati och industriell expansion utan dess like.

Vad är målet med mångkulturen?

Etablissemangets vilja att snabbt totalförändra samhället utan att ha en plan eller ens skiss motsvaras inte av ett jämförbart starkt samhälleligt behov! Det finns inga länder eller kulturer som fungerar bättre än västvärlden och det har det aldrig gjort. Aldrig, aldrig någonsin! Och västvärlden är världsledande på alla områden sedan länge. Ingen har någonsin haft det vi har nu och man kan varken kopiera eller ta vad någon annan aldrig någonsin har haft. Den opåkallade revolutionära viljan är ett säkert tecken på att något är allvarligt fel i västvärlden och det felet är inte den materiella levnadsstandarden.

Det heter att: Sverige ska vara ett öppet land. Mångfald är bra. Allting har kommit utifrån. Lovorden över mångkulturen haglar.

Detta samtidigt som uppskattningen av den västerländska civilisationen lyser med sin frånvaro. Den västerländska civilisationen och den vite mannen ses tvärtom som roten till allt ont i världen. Och varför är mångkulturalisterna så ointresserade av andra kulturer? Som kultur i dess bredaste mening definieras, sättet att leva på. Varför gör de inte upp en poängtabell med olika områden som de är så engagerade i när det gäller svenska levnadsförhållanden speciellt för de kulturer som är mest aktuella genom asylinvandringen? Vad har de andra kulturerna var och en för syn på:

 • Jämställdhet
 • Personlig frihet
 • Sexuell frihet för båda könen
 • HBTQ
 • Religionens betydelse
 • Eventuella tabun
 • Brott och strafflag
 • Andra religioner och troende
 • Andra kulturer
 • Andra etniciteter
 • Individ, klan och samhälle
 • Svenskar och deras livsstil
 • Svenska kvinnor
 • Sverige

Följande länders kulturer borde vara högintressanta för förespråkarna av mångkultur om de verkligen vore genuint intresserade av andra kulturer eftersom det är därifrån de nya svenskarna kommer.

 • Afghanistan
 • Irak
 • Iran
 • Syrien
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Somalia

Anledningarna till att anhängarna av mångkultur inte vill göra en tabell över olika kulturer och poängsätta dem är psykologiska. Därför att om de poängsatte dessa ärligt så skulle de bryta mot tabut att tänka kritiskt om och att kritisera ”den andre”. De skulle också bryta mot den tabuskyddade föreställningen om alla kulturers lika värde. Att försvara den vita västvärlden bryter framförallt mot det allra strängaste tabut – att hylla eller förespråka ”vit makt”. Att försvara ”vit makt” i vita länder anses av vänstern och de politiskt korrekta att vara lika med att vara rasist-fascist-nazist lika med Hitler lika med gaskamrarna! ”Vit makt” i vita länder anses vara värre än Satan, Den lede, Den onde, Djävulen, Hin onde, Fan, Beelzebub, Lucifer! Svart makt i Afrika, kurdisk makt i Kurdistan och palestinsk makt i Palestina är däremot helt okej och eftersträvansvärt enligt samma vänster och politiskt korrekta personer.

Men vid en ärlig jämförelse så skulle den västerländska kulturen i svensk variant vinna överlägset. Varför? Dels därför att mångkulturens kulturer är dysfunktionella och underutvecklade. Nu protesterar säkert många, då vi fått lära oss att alla kulturer har lika värde. Försök i så fall nämna en kultur som du anser jämbördig eller överlägsen den västerländska. Men framförallt av den enkla anledningen att den västerländska är den kultur som vänstern och liberalerna själva har arbetat så länge med att forma till det de vill ha. Och om de poängsatte kulturer oärligt och inte gjorde poängavdrag för t.ex. barnäktenskap, könsstympning och dansade pojkar så skulle de dubbla måttstockarna avslöjas direkt och i skrift. Mångkulturens förespråkare kan inte i likhet med de falska islamofilerna inte svara på:

 • Vad är bra med mångkulturerna var för sig?
 • Vad är dåligt med mångkulturerna en och en?
 • Vad blir bättre om man blandar in kulturer från tredjevärlden som är primitiva och bakåtsträvande?

Mångkulturförespråkarna hävdar alltså att Sverige och svenskarna har ett starkt behov av andra kulturer och att det innebär en stor fördel med dessa kulturer – som de själva inte vill bo och leva i – det är andra svenskar som ska göra det! Givetvis kan de inte specificera vad det är som vi saknar och därför behöver, eftersom behovet inte finns i verkligheten. Vad har vi för behov av verkligt patriarkala kulturer? Vilka kulturer från ovanstående länder är lika jämställda som den svenska? Vi har klarat oss bra utan islam i 1400 år och vi skulle säkerligen kunna klara 1400 år till.

Solidaritet med flyktingar?

Ett annat argument för massinvandringen är solidaritet med flyktingar. Men asylaktivisterna och de politiskt korrekta bryr sig absolut minst om de 17 milj syrier som är kvar i Syrien och befinner sig i störst fara, även om Damaskus verkar vara helt förskonat från kriget! Vänstern har tidigare hånfullt avvisat alla förslag att hjälpa dem. Näst minst intresserade är vänstern och liberalerna av att hjälpa de 4 miljoner som flytt krigszonerna och befinner sig i närområdet! Media använder bilderna från de sönderbombade delarna av Aleppo som ”bevis” för att hela Syrien består av ruinstäder som inte går att bo i och att alla syrier följaktligen måste ges en permanent plats i Europa. Det har resulterat i att hjälp i närområdet har reducerats till en ickefråga.

Media, vänstern, liberalerna och de politiskt korrekta är däremot närmast rent sjukligt fixerade vid att myndigheterna i Sverige och övriga EU-länder ska hjälpa de som redan befinner sig utom fara att migrera från närområdet till EU! Falskeligen motiverat med att just de flyr från akuta faror i en krigszon. Men alla EU-länder duger inte för vänstern, t.ex. Bulgarien och Rumänien. Och det anses inhumant att skicka tillbaka asylsökande till Grekland och Italien men det enligt de politiskt korrekta främlingsfientliga Ungern, islamofoba och fascistiska Ungern bara måste ta emot muslimska flyktingar! Måste! – Vi ska tvinga er! Samtidigt så är intresset för att hjälpa majoriteten av flyktingarna i närområdena som har det svårast och som bara kan drömma om att få det så bra som i Rumänien lika med noll. Är då asylaktivisternas verkliga drivkraft empati med de som har det svårt?

Varför omfattar ”solidariteten” endast de som inte är i direkt fara i krigszoner eller i närområdet utan endast de som är utom fara och på väg till ett bättre liv? Kan det vara så att empatin för alla syriernas väl och ve inte är äkta utan att empatin är fokuserad på fåtalet pga politiskt självintresse. Där lille Alans Kurdis döda kropp skamlöst exploateras för att legitimera massinvandringen till EU. Det kommer alltid att finnas flyktingar i världen och Sverige kan inte ta emot 100.000 per år i evig tid utan att utplåna sig självt.

Har då Sverige och svenskarna ett oändligt behov av mer mångkultur (sunniislam)? Det kan man fråga sig, eftersom det ses som främlingsfientligt och rasistiskt att begränsa asylinvandringens storlek per år genom att göra Sverige mindre attraktivt. Och att hävda att det skulle finnas någon övre gräns i absoluta tal för invandringen för att bevara Sverige som svenskarnas land även på mycket lång sikt ses som rasist-nazist-fascistiskt av samma svenskar som kämpar för palestiniernas och kurdernas rätt till egna länder. Det finns alltså ingen ideologisk stringens i synen på nationalstaten annat än att alla utom vita är tillåtna att ha och bilda nationer på etnisk grund.

”Alla människors lika värde” har kommit att betyda att alla människor i hela världen har lika stor rätt att bo i Sverige som pursvenskarna. Dessutom med full tillgång till välfärden från dag ett och garanterad livstids försörjning eftersom alla också ska ha rätt till PUT. Och vilka är svenskar egentligen? Men om de som är födda i Sverige av svenskfödda föräldrar sedan generationer inte anses ha rätt till Sverige. Vad har då någon som aldrig varit i Sverige, inte kan ett ord svenska för rätt till Sverige? Vilka argument kan då exempelvis en afghan anföra när han eller hon tar sig illegalt in i Sverige och gör anspråk på permanent uppehållstillstånd och garanterad försörjning livet ut via välfärdsstaten? Det är också en fråga som inte ställs då det är tabubelagt att ifrågasätta den andres motiv och rättigheter.

Finns det något svenskt folk?

Det påstås ofta att Sverige alltid har haft invandring och det inte finns något svenskt folk. Den som vågar påstå motsatsen får rappt ett vasst, ”definiera svensk (!)”, levererat av en pursvensk vänsteranhängare iklädd palestinasjal. Hmm… nämn en ledare för det ”urgamla” palestinska folket före Arafat. (Kuggfråga)
Denna faktaresistenta desinformation upprepas som ett mantra trots att Sverige aldrig invaderats och haft en mycket blygsam europeisk invandring av andra vita. Och en nästintill obefintlig utomeuropeisk invandring! Vid folkräkningen 1930 uppgav sig 15 personer vara muslimer. Nu, kanske 1 miljon. Vidare har genforskningen nyligen visat att skandinaverna är de mest ursprungliga européerna.

Scandinavians are the earliest Europeans
.
– Vi har sekvenserat genomet hos en 37 tusen år gammal individ från Europa, vilket innebär att det är en av de äldsta moderna människor som finns i Europa. Och detta genom avslöjar i princip tre olika saker.
.
– Först av allt, detta är mycket överraskande, vi kan vi se att alla de stora genetiska komponenter som är närvarande hos idag levande européer redan var närvarande i européer för 37.000 år sedan. Och det förändrar hela konceptet med hur Europa har befolkats, där vi tidigare trott och det var massiva förflyttningar av människor utifrån, till Europa som tillhandahöll gener. Nu tyder data på. Nej, det var liksom en metapopulation av människor som sträckte sig hela vägen från Europa till Centralasien, som utbytte gener i ett mycket komplext nätverk med varandra. Och det är inte denna massiva förflyttning av människor hela tiden, fram och tillbaka.
.
– Den andra saken som vi kan se är att denna individ är 100 procent europeisk, det finns genetiskt sett inget östasiatiskt i denna individ. Och detta betyder att det ger en yngsta datering för delningen av förfäder mellan linjen som leder till japanska, kinesiska, östasiatiska människor och till linjen som leder till européer, denna delningstidspunkt efter att människor lämnade Afrika är minst 37.000 år gammal och det har varit en fråga av stor debatt.
.
– Slutligen kan vi också se att Kostenki 14 innehåller ca. 1 procentenhet mer neanderthal i dess genom än nutida européer. Så i stället för två procent har den ungefär tre procent och det bevaras i längre tracts och det beror på att vi är närmare tidpunkten för blandningen av moderna människor och neandertalare och i själva verket kan vi datera denna inblandning till cirka 57.000 år sedan.”
.
Professor Eske Willerslev, director of the Centre for Geo-genetics at the University of Copenhagen
.

Videoklipp: Early peopling of Europe – Eske Willerslev
Transkribering och översättning Börje Fors

Hur mångkulturellt var Sverige på 60-talet?

I romanen och filmen Populärmusik från Vittula som utspelas i mitten på 1960-talet så skulle ”Pajalaborna få se sin första, livs levande neger” vid högmässan! Och kyrkan blev fullsatt. Det är således en mycket dramatisk demografisk förändring som har skett på kort tid och som nu fortsätter i ännu högre tempo. De som är 65+ år 2017 är födda 1952 och tidigare.

Sverige 65+ år 2017-03-25

Kan Malmö någonsin bli tillräckligt mångkulturellt?

Segregation eller hur stor andel svenskar är optimal i en stadsdel? En stadsdel med ”bara” etniska svenskar är inte tillräckligt mångkulturell, samtidigt som utanförskapsområdena anses vara segregerade därför att andelen svenskar är för liten. När invandrare börjar att flytta in som efterträdare till de svenskar som flyttar ut (white flight) så kan stadsdelar bli etnifierade som i New York.

Hur många miljoner asylinvandrare, dvs främst muslimer krävs det då i hela Sverige för att etablissemanget, de politiskt korrekta och vänstern ska bli nöjda och tillfredsställda? När når de, de politiska mål de kämpar så hårt för att nå? Är det någon som har hört att målet börjar närma sig i Malmö nu, när de svenskfödda barnen 0 – 14 år med två svenskfödda föräldrar är nere i 35,8 procent? Kan de politiskt korrekta någonsin bli tillfredsställda och lyckliga genom måluppfyllelse när det gäller massinvandringen? Har vänstern och de politiskt korrekta någon plan? Det är frågor som inte ställs och inte heller får ställas. Eller är målet, ju färre etniska svenskar desto bättre?

Det sägs ju ofta i skoldebatten att segregationen medför att elever med invandrarbakgrund inte får träffa tillräckligt många svenska elever för att lära sig svenska istället för ”rinkebysvenska” och för att integreras tillsammans med svenska elever. Dylika utspel får det att låta som om Sveriges klassrum är fyllda med pursvenska lintottar och att om man bussar dit några invandrarelever per klass från ”orten” så kommer problemen med segregation att lösa sig. Så var det förr, men demografin ser inte ut så längre och den förändras väldigt snabbt. I Malmö kommun så är nu andelen barn 0 – 14 år med två svenskfödda föräldrar nere i 35,8 procent vilket är en minskning med nära 10 procentenheter på 13 år. Och i den definitionen ingår följaktligen också barn till andra generationens invandrare.

Malmö kommun 0-14 år 2017-03-25

Det är lätt att inse att även om det infördes ett totalt lokalt invandringsstopp till Malmö nu så kommer dessa barn att växa upp och bli de nya vuxna. Om 20 år kommer de att vara mellan 20 och 34 år. Vidare så föder kvinnor med invandrarbakgrund fler barn än de med svensk. Vilket innebär att även med invandringsstopp till Malmö så kommer andelen barn och unga vuxna med pursvensk bakgrund fortsätta att sjunka från under 2016 års nivå på 35,8 procent för helsvenska barn. Och det finns absolut ingenting som pekar på motsatsen. Är det då någon som har hört talas om några förslag om invandringsstopp till Malmö? Så hur stor kommer då andelen barn 0 till 14 år med två svenskfödda föräldrar vara om 5, 10, 20 eller 50 år om allt rullar på som hittills? Och framförallt vad vinner de på att bli i minoritet i eget land? Kommer de att få det bättre och bättre för varje procentenhet mindre de utgör?

Hur ska Sverige se ut i framtiden?

Är det någon som känner till vad de olika partierna förutom SD har för vision för Sverige och pursvenskarna i framtiden. Nej, de har givetvis ingen vision för pursvenskarna därför att det vore rasistiskt enligt principen om ”alla människors lika värde”, svenskarna anses inte enligt urminnes hävd ha ensamrätt till sina förfäders Sverige utifrån något slags utopiskt globalt rättviseperspektiv. Vi anses helt enkelt inte ha rätten att säga nej till alla som vill skaffa sig ett bättre liv i Sverige även om de inte kan försörja sig själva. Vi påstås vara skyldiga att ta emot alla flyktingar permanent och återförena familjer i Sverige. De ges därmed också rätten att med tiden ta över Sverige genom att de blir fler än ursprungsbefolkningen sedan 14.000 år. Sveriges befolkning passerade 10 miljoner den 20 januari 2017  varav ungefär 6,9 miljoner är svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. 1969 var vi 8 miljoner invånare, 2004 9 miljoner och 2017 10 miljoner samtidigt som de svenskfödda med två svenskfödda föräldrar minskar stadigt.

Sverige hela befolkningen 2017-03-25

Långsiktig plan

Vänstern, asylaktivisterna, de politiskt korrekta, debattörerna och framförallt politikerna måste kunna beskriva hur deras Sverige kommer att se ut år 2050, om 33 år. (Berlinmuren föll för 28 år sedan 1989) Eller när de fått all invandring som de vill ha och uppnått tillräckligt med mångkultur? Annars är risken stor att Sverige kommer att förvandlas till oigenkännlighet i en enda lång oplanerad utförsbacke utan slut – utan personligt ansvar. Vad ska massinvandringen leda till? Kan Sverige och västvärlden lösa globala problem med krig och fattigdom genom invandring till väst? Utgör 7 miljoner eller mer exakt 6,9 miljoner svenskar med två svenskfödda föräldrar bland 7478 miljoner (2017-01-18) andra ”jordingar” verkligen en humanitär stormakt? Och hur ser framtiden ut?

Enligt en prognos från FN beräknas världens befolk­ning öka från dagens 7,2 miljarder till 9,6 miljarder år 2050. En stor del av ök­ningen sker i Afrika som mer än för­dubblar sin folk­mängd.  SCB

Men vi vet redan hur framtiden kommer att se ut om 20 år. Om det är så att vi vill veta. Eller vill vi helst förneka. Om 20 år är dessa inrikes födda 20-34 år, det vill säga unga vuxna. Och det kommer att ske om all invandring stoppas idag! Det är alltså ”best-case scenario” att 0 till 20-åringarna år 2037 utgörs av 64,4 procent helsvenskar och ännu mindre andel pursvenskar i hela riket. Det betyder alltså att andelen pursvenskar maximalt kan bli 64,4 procent i framtiden om asylinvandringen stoppas helt från och med nu – vilket inte kommer att ske!

Sverige 0 till 14 år 2017-03-25

Utbytbarhet

Vi matas redan som små med en likhetsnormer om att alla människor är lika intelligenta, att alla folk är lika och att alla kulturer har lika värde. Vi internaliserar likhetsnormerna djupt i de känslomässiga regionerna och att det är tabubelagt att hävda något annat. Denna och andra normer formerar den box vi är tillåtna att tänka rationellt inom. Utanför boxen finns det strängt tabubelagda.

Och om man accepterar den ”antirasistiska” dogmen som varande sanning så kan man givetvis tänka sig att byta ut alla folk mot varandra. Man skulle exempelvis kunna byta ut alla tjecker mot slovaker, alla kurder mot turkar, alla tibetaner mot han-kineser och alla palestinier mot judar. Men det är inte så vänstern och de politiskt korrekta tänker och agerar, de strävar efter att byta ut eller närmare späda ut de vita i deras ursprungsländer med icke-vita helst från tredjevärlden.

Orealistiska integrationsmål

Integrationspolitiken har misslyckats under årtionden och den kommer fortsatt att misslyckas då förväntningarna är alldeles för höga. Det spelar ingen roll vilka som sitter vid makten de Rödgröna, Alliansen eller SD. Orsaken till det är att alla folkslag tyvärr inte har samma förutsättningar att vara konkurrenskraftiga i ett högteknologiskt samhälle pga skillnader i medel-IQ.

När det gäller asylinvandrarna och arbetsmarknaden så präglas debatten av en viss tillnyktring. För inte så länge sedan så framställdes flyktingarna från Syrien som mer välutbildade än svenskarna, det kom oumbärliga civilingenjörer och läkare i en stadig ström. Nu pratas det mest om att skapa enkla jobb för att bryta utanförskapet. Ett tag sågs de tyska minijobben som en förebild, men det verkar som om den lösningen rann ut i sanden. Nu är diskussionen om enkla jobb tillbaka på ruta ett. Enkla jobb – det fixar sig! Det har också föreslagits att Sverige ska återindustrialiseras. Men det är väl betydligt lättare sagt än gjort.

Politiker och debattörer tar denna helt avgörande fråga på skrämmande litet allvar samtidigt som utanförskapet växer framför deras ögon och som enligt Moderaterna nu (2017) närmar sig en miljon.

Trots att det kan vara svårt och onödigt så är det möjligt att skapa enkla jobb och återindustrialisera. Men intelligens är omöjlig att förbättra, det finns inga sådana metoder. Det är ett omöjligt uppdrag, den är till allra största delen ärftlig och helt omöjlig att förbättra!

Globala skillnader i medelintelligens

Den bistra sanningen är att den normalfördelade intelligensen inte har samma medelvärde för alla folkgrupper. Om det är Gud eller “Darwin” som är ansvarig för det spelar ingen roll. De bryr sig helt enkelt inte om vad vi tycker. Och den som skulle kunna tänkas ändra på det är i så fall inte ”Darwin”.

Skillnaderna i medel-IQ är mycket stora till judars 115, östasiaters 105 och vitas 100 fördel. Länderna som de flesta asylinvandrarna kommer ifrån har en betydligt lägre medel-IQ, Irak 87, Afghanistan 84, Iran 84, Syrien 83 och Somalia 68.

medel-iq-globalt-urval

Utvecklingsstörning och  IQ

En mycket viktig sak att tänka på är att hälften av individerna i en folkgrupp har mindre intelligens än medel-IQ. Men vad betyder IQ 70 i praktiken och vad betyder det om hälften av en folkgrupp har mindre än så när det gäller dess skolresultat och anställningsbarhet?

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision) är den nu gällande upplagan av ICD, en allmänt accepterad standard för klassificering av sjukdomar, utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO). ICD-10 färdigställdes 1992 och den senaste versionen är från 2011.

Socialstyrelsen ansvarar för den svenska översättningen av ICD-10 som då kallas KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997) och uppdateras årligen.

Wiki

.

I december 2010 publicerade Socialstyrelsen ett nytryck av den svenska versionen av ICD-10. Från och med den 1 januari 2011 ersätter ICD-10-SE den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

I nu aktuella diagnosmanualer (ICD-10; DSM IV) skiljer man på lindrig utvecklingsstörning (IQ 55-70), måttlig utvecklingsstörning (IQ 35-55) och grav utvecklingsstörning (IQ <35)…

Wiki

.

Nedan en normalfördelningskurva för mean/medelvärdet IQ 100. Den är lite rörig, men siffrorna 100, 85 och 70 på x-axeln syns tydligt. Det är ganska lätt att föreställa sig en ny kurva med sin topp vid 85 och hur många elever från en folkgrupp med medel-IQ 85 som får allvarliga problem med att klara skolan. För att inte tala om vid medel-IQ 70. Det omvända gäller för elever från en folkgrupp med IQ 115.

resursforskolor-rinkeby-tensta

”I Rinkeby-Tensta uppskattas hälften av barnen ha behov av stöd tillfälligt eller varaktigt.”

Normalfördelning av IQ

bell-curve-par-modified-700

Medel-IQ kontra Rasism

Nedanstående grupper antas bestå av säg 100 handplockade elever

 • En elev med IQ 85 klarar skolan betydligt sämre än en elev med IQ 100
 • En östasiatisk elev med IQ 85 klarar skolan betydligt sämre än en färgad elev med IQ 105
 • En grupp elever med medel-IQ 85 klarar skolan betydligt sämre än en grupp elever med medel-IQ 105
 • En grupp östasiatiska elever med medel-IQ 85 klarar skolan betydligt sämre än en grupp färgade elever med medel-IQ 105
 • En grupp färgade elever med medel-IQ 85 klarar skolan betydligt sämre än en grupp östasiatiska elever med medel-IQ 105
 • En elev med IQ 85 klarar skolan väldigt mycket sämre än en elev med IQ 115
 • En östasiatisk elev med IQ 85 klarar skolan väldigt mycket sämre än en färgad elev med IQ 115
 • En grupp elever med medel-IQ 85 klarar skolan väldigt mycket sämre än en grupp elever med medel-IQ 115
 • En grupp judiska elever med medel-IQ 85 klarar skolan väldigt mycket sämre än en grupp färgade elever med medel-IQ 115
 • En grupp färgade elever med medel-IQ 85 klarar skolan väldigt mycket sämre än en grupp judiska elever med medel-IQ 115

En grupp elever med medel-IQ 70 klarar skolan betydligt sämre än en grupp elever med medel-IQ 85. Vilka klarar skolan betydligt sämre än en grupp elever med medel-IQ 100. Vilka klarar skolan betydligt sämre än en grupp elever med medel-IQ 115. Och det gäller oberoende av vilken etnicitet grupperna har eller om de är multietniska.

Men när gruppernas storlek utökas till att gälla hela folk så går det inte att handplocka individer för att sätta samman ovanstående grupper eftersom alla ska vara med. Och då får grupperna folkens medel-IQ enligt ovanstående tabell.

Det vanligaste ”beviset” för förekomsten av rasism är att levnadsstandarden skiljer sig så mycket mellan svarta och vita. Men man jämför undermedvetet fattiga svarta i socialgrupp 4 med rika vita, getton kontra grindsamhällen. Och man gör aldrig jämförelsen mellan de rika svarta i grindsamhällen och ”white trash” i husvagnar och vita hemlösa. ”Antirasisterna” kräver heller aldrig att svarta i socialgrupp 4 också ska få bo i husvagn tillsammans vit socialgrupp 4. Den svarta medelklassen har samma levnadsstandard som den vita, men den är mycket mindre till antalet på grund av att svarta har lägre medel-IQ. Av samma anledning är svart socialgrupp 4 mycket större procentuellt än den vita.  Det görs heller aldrig några jämförelse med östasiater och judar som det går ännu bättre för än de vita.

Jag upprepar: Den bistra sanningen är att den normalfördelade intelligensen inte har samma medelvärde för alla folkgrupper. Om det är Gud eller “Darwin” som är ansvarig för det spelar ingen roll. De bryr sig helt enkelt inte om vad vi tycker. Och den som skulle kunna tänkas ändra på det är i så fall inte ”Darwin”.

Det innebär att om skolan skulle fortsatt att ha samma kunskapskrav som när eleverna nästan uteslutande hade svensk och finsk bakgrund med medel- IQ 100 så skulle det i dagens multietniska samhälle innebära en massiv utslagning av elever med bakgrund i tredjevärlden.

Det är alltså skillnaden i medel-IQ som gör att det finns så många fler svagbegåvade elever i förorten. Och det går inte att kompensera för svag begåvning. Det finns ingen sådan känd metod. Därför får vi vänja oss vid att vi inte kan kräva ”vita”, östasiatiska eller judiska resultat från skolorna i förorten. Vi måste lära oss förstå att våra förväntningar på att alla folkgrupper skall ha exakt lika prestationsförmåga är en tabuskyddad egalitär vanföreställning som vi matas med redan som barn. Vi vet redan att vita och judar inte har samma medel-IQ och det syns tydligt när det gäller Nobelprisen.

The Nobel Prize is an annual, international prize first awarded in 1901 for achievements in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace. An associated prize in Economics has been awarded since 1969.[1] Nobel Prizes have been awarded to over 870 individuals,[2] of whom 185 – over 21.264% – were Jewish or people of Jewish descent, although Jews and people of Jewish descent comprise less than 0.2% of the world’s population [3] (or 1 in every 500 people). Overall, Jews or people of Jewish descent [Note 1] have won a total of 41% of all the Nobel Prizes in economics, 28% of medicine, 26% of physics, 19% of chemistry, 13% of literature and 9% of all peace awards.[4]

List of Jewish Nobel laureates

Skillnaderna i medelintelligens märks tydligast i skolan därför att alla går i den och är föremål för utvärderingar, betygssättning och statistik. Det görs och har gjorts specialinsatser inom skolan. Skolor i utsatta områden får också betydligt högre skolpeng per elev än andra skolor. Det hjälper till viss del men det hörs också från lärarhåll att mer pengar inte nödvändigtvis är lösningen på alla problem.

Eleverna i dessa skolor kommer trots alla ansträngningar av entusiastiska lärare och rektorer inte ikapp de etnisk svenska eleverna. Och många klarar inte godkänt från nian. Eftersom de flesta jobb med hög lön också kräver hög utbildning så bildas en icke-vit underklass med undantag för judar och östasiater.

Anställningsbarhet

US Army accepterar inte rekryter med IQ lägre än 85 då de anses för svårutbildade för den moderna armén. Vilket betyder att hälften av männen i Mellanöstern skulle ratas enbart pga för lågt IQ, sedan tillkommer en mängd andra tester som också sållar bort rekryter.

Om man antar att den svenska arbetsmarknaden har ungefärligen samma krav som US Army på IQ 85, så innebär det att hälften av asylinvandrarna kommer att ha mycket stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Med IQ 85 eller mindre så klarar man bara nian hjälpligt och därmed omöjligen högre studier.

Rent generellt så gäller att hög lön följer av hög befattning vilken kräver hög utbildning som i sin tur kräver hög intelligens. En meritokrati skapar därför ett kognitivt klassamhälle, med grått privilegium. Lika barn leka bäst och trivs bäst ihop. Därför bor de med hög lön gärna tillsammans på villagatan i fina kommunen med sina intellektuella jämlikar, vars barn också går på samma skola.

För Malmös del betyder det att ungefär hälften av de unga nya svenskarna kommer att ha IQ mindre än 85 och vara i stort sett oanställningsbara på nuvarande arbetsmarknad. Den enda förändringen som kan göras, är att anpassa arbetsmarknaden till den nya arbetskraften så att det finns fler lågkvalificerade jobb. Vilka också måste vara verkliga låglönejobb, det innebär att bidragstaket måste ned ordentligt då det måste ligga under lönegolvet. I södra USA finns en stor jordbrukssektor, medelklassen behöver trädgårds- och poolskötare året runt. Men hur är det med den sortens efterfrågan i Sverige.

Med ett ännu hårdare skattetryck så minskar skattebetalarnas manöverutrymme ytterligare. Har svensk medelklass verkligen råd att betala för välfärden två gånger, via skattsedeln för de med skattebefriade minimilöner och sig själva plus kompletterande privata försäkringar. Samt köpa tjänster (vilka?) från de med minimilön så att de kan behålla sina jobb och inte bli helt beroende av bidrag. Kommer skattebetalarna att med röstsedelns hjälp kunna undvika att hamna i lättmanipulerade bidragstagares järngrepp eller kommer de med skattefri minimilön att lockas av nyliberala budskap om skattesänkningar för alla som tjänar mycket mer och rösta borgerligt? Är inte risken överhängande att medelklassen utarmas, välfärden skadeskjuts och att vänstern vinner matchen för alltid. Massinvandring från tredjevärlden är oförenlig med bibehållen kvalitet i välfärden om den ska vara lika för alla.

Kategorierna helårsanställd och företagare, det vill säga personer som i huvudsak försörjer sig själva, utgör 69 procent av den totala befolkningen mellan 20 och 64 år. Samma kategorier bland flyktingar och flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter åtta år i Sverige och 34 procent efter 15 år.

Dagens Industri

Politikernas långsiktiga planer för invandringen behöver ge svar på följande frågor. Hur stor anser de att den årliga befolkningsökningen ska vara 0, 20, 50 eller 100 tusen? Ska massinvandringen av muslimer fortgå i evig tid, eller finns det någon begränsning av totalantalet? Hur många miljoner muslimer krävs för att Sverige ska bli tillräckligt multikulturellt? Ska pursvenskarna behålla majoriteten eller göras till minoritet?

Populism
De som föraktfullt talar om populism vägrar att se det som är mycket väl inom deras intellektuella räckvidd, vision och prognos inför framtiden.

Status Quo eller mer Sunniislam

De som vill bevara Sverige som det är, skall inte behöva motivera varför. Det är förespråkarna för mer mångkultur dvs mer sunniislam som skall tala om varför Sverige inte duger som det är. De politiskt korrekta talar föraktfullt om nationalister och patrioter som om de vill tillbaka till en tid som egentligen aldrig funnits. Det är en dimridå för att dölja att 7-partierna de facto bedriver en revolutionär politik varje dag! De värnar inte alls om det som bevisligen fungerar utan arbetar med frenesi för att totalförändra Sveriges demografi genom asylinvandring med PUT. Denna obändiga revolutionslusta härstammar inte från något allmänt känt trängande behov av drastisk förändring för att klara Sveriges överlevnad varken på kort eller på medellång sikt.

Det är inte ens så att denna massinvandring ger något tillskott som skulle motivera någon sådan förändring, den är bara en stor och ständigt växande börda. Utanförskapet växer hela tiden och det närmar sig snart en miljon enligt Moderaterna. Antalet Rosengård växer och växer.

Sveriges tre mest mångkulturella kommuner är Malmö, Botkyrka och Södertälje. De fick år 2005 ca 3.5 miljarder i kommunal utjämningsbidrag. 2015 har summan ökat till 7 miljarder, inte långtifrån hela Norrland. För en generation sedan var Malmö, Botkyrka och Södertälje genomsnittliga i term av skattekraft och snittinkomst, idag är de beroende av subsidier från övriga landet.
Här har ”lång sikt” redan inträffat. Malmös budget bygger på knappt 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunal utjämningsbidrag. Landstinget får ytterligare 5 miljarder per år. Malmö är för sedan länge bankrutt, men går runt så länge resten av Sverige har råd att täcka underskottet. Hur ser planen ut för när hela landet nått var Malmö är idag? Vem är då tänkt att täcka hålet i budgeten? Norska oljefonden? Qatar?”
Tino Sanandaji

(Min fetstil)

Det ekonomiskt ”svarta hålet” Malmö får alltså 5 av 17 miljarder per år till budgeten i subsidier från staten och andra kommuner och skulle omedelbart gå i konkurs utan detta stöd. Situationen ser liknande ut för alla kommuner med ett stort mottagande av asylinvandrare. Malmö borde som storstad minst vara självförsörjande och dessutom ge ett årligt mångmiljonöverskott att dela med sig till glesbygden istället för att vara ett konkursbo. Man kan fråga sig varför Malmö tillåts att gå med ständig förlust och varför inga röster höjs för att stoppa blödningen?

”Om man är en kommun som är en stor bidragstagare, då ska man inte prioritera saker som inte är lagstadgade, som att till exempel bygga konserthus och äventyrsbad. Sådana projekt ökar driftkostnaderna dramatiskt i en kommun. Men Malmö har på senare tid inte bara byggt en ny stor simhall utan två”, säger Leif Gripestam. Dagens industri

Varför inte avveckla stödmiljarderna på säg 10 år. Stora städer måste kunna stå på egna ben och så får vi se hur en självförsörjande mångkultur ser ut.

Stäng gränsen tills mångkulturförespråkarna har fått Malmö att gå med överskott. Det är det enda som räknas som lyckad integration. Lönsam invandring inträffar när Malmö har återbetalat alla stödmiljarder det fått under årens lopp med ränta.

”Vi måste ta oron på allvar”

Sverige är redan multietniskt då 30 procent av befolkningen redan har invandrarbakgrund.  Men i den allmänna debatten så existerar inte status quo, dvs att vi konstaterar att det räcker nu och stoppar invandringen, betoningen ligger hela tiden på att Sverige måste vara öppet och att vi har ett ansvar (humanitär stormakt) för världens flyktingar. Men världens 60 miljoner flyktingar är inte ett tillfälligt problem även om det är en toppnotering. Det kommer alltid att finnas tiotals miljoner flyktingar i världen.

Befolkningstillväxten i världen låg på 1,182 procent år 2015 vilket gör att befolkningen ökar med runt 88 miljoner varje år och ökningen sker framförallt i tredjevärlden vilket gör att antalet fattiga också kommer att öka. Följaktligen kan Sveriges och Europas massinvandringspolitik lösa varken flyktingproblemet eller världsfattigdomen.

Den fortsatta massinvandringspolitiken är revolutionär utan motsvarande desperata svenska behov. Sverige har länge setts som ett föredöme internationellt genom kombinationen hög levnadsstandard med små klyftor mellan fattiga och rika och få sociala problem. Nu förändras den bilden raskt och Sverige börjar mer och mer att ses som ett varnande exempel.

Skillnaderna i medel-IQ är tabubelagda men reella

Vi matas redan som små med en likhetsnorm att alla människor är lika intelligenta, att alla folk är lika och att alla kulturer har lika värde. Vi internaliserar likhetsnormen djupt i de känslomässiga regionerna och att det är tabubelagt att hävda något annat. Denna och andra normer och tankemönster formerar den box vi är tillåtna att tänka rationellt inom. Utanför boxen finns det strängt tabubelagda.

Vänsterns och de politiskt korrektas ”ideologi” har sin grund i den internaliserade likhetsnormen. Men likhetsnormen i känsloregionerna har ett undantag och det är de vita ensamma om att vara förtryckare.

Det som är mest allvarligt är att tabubeläggningen av skillnaderna mellan olika folk gör att högst reella skillnader blir omöjliga att diskutera och att konsekvenserna av asylinvandringen från tredjevärlden blir omöjliga att överblicka. All diskussion och åtgärder när det gäller integration utgår ifrån den verklighetsförnekande likhetsdogmen. Massinvandringspolitiken har en aggressivt oppositionell karaktär, vänstern och de politiskt korrekta vill undermedvetet bevisa att alla människor och folk är lika. Och att västvärlden och den vite mannens ledande position i världen därmed är oförtjänt och bygger på förtryck och utsugning.

De som är realistiska när det gäller etniska skillnader stämplas som rasister och fascister. Men brunstämplingen förändrar inte verkligheten och skillnaderna i medel-IQ är oerhört tydliga i praktiken för den som vill och vågar se och dessutom är skillnaderna vetenskapligt bekräftade i otaliga studier.

Mainstream Science on Intelligence

Since the publication of ”The Bell Curve,” many commentators have offered opinions about human intelligence that misstate current scientific evidence. Some conclusions dismissed in the media as discredited are actually firmly supported.
.
This statement outlines conclusions regarded as mainstream among researchers on intelligence, in particular, on the nature, origins, and practical consequences of individual and group differences in intelligence. Its aim is to promote more reasoned discussion of the vexing phenomenon that the research has revealed in recent decades. The following conclusions are fully described in the major textbooks, professional journals and encyclopedias in intelligence.
.
The Meaning and Measurement of Intelligence
.
1. Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings–”catching on,” ”making sense” of things, or ”figuring out” what to do.
.
2. Intelligence, so defined, can be measured, and intelligence tests measure it well. They are among the most accurate (in technical terms, reliable and valid) of all psychological tests and assessments. They do not measure creativity, character personality, or other important differences among individuals, nor are they intended to.
.
[…]
.
Source and Stability of Between-Group Differences
.
19. There is no persuasive evidence that the IQ bell curves for different racial-ethnic groups are converging. Surveys in some years show that gaps in academic achievement have narrowed a bit for some races, ages, school subjects and skill levels, but this picture seems too mixed to reflect a general shift in IQ levels themselves.
.
20. Racial-ethnic differences in IQ bell curves are essentially the same when youngsters leave high school as when they enter first grade. However, because bright youngsters learn faster than slow learners, these same IQ differences lead to growing disparities in amount learned as youngsters progress from grades one to 12. As large national surveys continue to show, black 17- year-olds perform, on the average, more like white 13-year-olds in reading, math, and science, with Hispanics in between.
.
21. The reasons that blacks differ among themselves in intelligence appear to be basically the same as those for why whites (or Asians or Hispanics) differ among themselves. Both environment and genetic heredity are involved.
.
22. There is no definitive answer to why IQ bell curves differ across racial-ethnic groups. The reasons for these IQ differences between groups may be markedly different from the reasons for why individuals differ among themselves within any particular group (whites or blacks or Asians). In fact, it is wrong to assume, as many do, that the reason why some individuals in a population have high IQs but others have low IQs must be the same reason why some populations contain more such high (or low) IQ individuals than others. Most experts believe that environment is important in pushing the bell curves apart, but that genetics could be involved too.
.
23. Racial-ethnic differences are somewhat smaller but still substantial for individuals from the same socioeconomic backgrounds. To illustrate, black students from prosperous families tend to score higher in IQ than blacks from poor families, but they score no higher, on average, than whites from poor families.
.
Mainstream Science on Intelligence

En annan följd av likhetsnormen är indentitetspolitiken, vilken kommer att medföra kraftiga undanträngningseffekter särskilt för duktiga minoriteter. I USA diskrimineras östasiater kraftigt vid antagningar till universitet, trots det så är de våldsamt överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. Det är alltså godkänd diskriminering av en minoritetsgrupp. Caltech har dock nära nog en meritokratisk antagning vilket medför en överrepresentation på 800 procent.  Samhället kompenserar också genom att minoriteter får många fler synliga poster än motiverat av prestationer.

wpid-ethnic_rep_hmc_150806.png
2018 är beräknat examensår

Caltech som ligger i Kalifornien har liten kvotering till skillnad från Harvard och MIT som ligger i Boston på östkusten och andra elitskolor, antagningen är i stort sett meritokratisk och baserad på prestation. Därför blir fördelningen en helt annan. Kalifornien har en lag mot kvotering som förbjuder att hänsyn tas till ras, kön eller etnicitet efter en folkomröstning om California Proposition 209.

Det hävdas hela tiden att det finns ett vitt privilegium, men det stämmer inte då det går ännu bättre för östasiater i USA än för vita och det går ännu bättre för judar än för östasiater, det är därför mer korrekt att kalla det grått privilegium i en meritokrati. Vänstern och andra anhängare av identitetspolitiken mörkar och undviker definitivt att beröra detta faktum, då det talar till deras nackdel och till den rasismanklagade vite mannens fördel.

Vänstern och identitetsaktivisterna är inte intresserade av någon objektiv rättvisa, då deras ”rättvisa” innebär att de som har mindre får det de kräver och helst lite till. Lika utfall trots olika förutsättningar. Det är bara att se till USA hur det går med identitetspolitik i praktiken, alla parter måste vara mottagliga för logiska argument. Men när de logiska argumenten talar för att en grupp i genomsnitt ska ha lägre befattningar och därmed lägre lön så kommer denna grupp inte ens att acceptera logiken i att 1 + 1 = 2. Den kommer att kalla det för vit rasistisk matematik och förkasta den. Människan liksom djuren strävar efter att tillskansa sig mer resurser för att säkra fortplantning, överlevnad och habegär och anpassar sin syn på rättvisa så att den passar denna dna-styrda strävan.

Det måste finnas några som säger stopp på skarpen. Ni har inte gjort er förtjänta av det ni kräver! Men det gör ”samhället” inte nu – tvärtom. ”Samhället” kan inte hävda att alla folkslag är lika intelligenta och samtidigt hävda att vi lever i ett rättvist samhälle där alla får samma chanser till utbildning när utfallet blir väldigt olika. ”Samhället” förklarar sig och den vite mannen därför skyldiga till skillnaden i utfall genom att utöva diskriminering, strukturell rasism och rasism. En av 7-partierna ”självpåtagen” skuld och förklaring som alltså är fullständigt felaktig.

Skillnaden i utfall mellan olika etniciteter går inte att motivera om man inte tar hänsyn till de stora skillnader som de facto existerar när det gäller medel-IQ och att det medför jättestora skillnader när det gäller andelen verkligt högt begåvade mellan olika etniciteter. Vilket är orsaken till bland annat att östasiater och judar har en mer ”privilegierad” situation än vita i det meritokratiska USA. Vad skulle judarna ha för position i USA om det verkligen var styrt av den kristna, antisemitiska, rasistiska och nynazistiska ultrahöger som vänstern hallucinerar om att det är?

Eftersom identitetspolitiken bygger på den felaktiga egalitära föreställningen om att alla folk är lika och har samma medelintelligens så leder detta till att vita ständigt kommer att bli orättfärdigt anklagade för rasism. Det är en grundlös och lögnaktig anklagelse mot alla vita som kommer att framkalla en tilltagande motvilja mot massinvandring av människor som inte klarar konkurrensen i högteknologiskt kunskapssamhälle.

Pursvenskarna kommer förr eller senare att tröttna på att försörja den nära en miljon i utanförskap (enligt Moderaterna) som ständigt växer genom fortsatt massinvandring från tredjevärlden och samtidigt som tack ständigt bli anklagade för främlingsfientlighet och rasism. Eftersom likhetsdogmen gäller högre än verkligheten så kommer beskyllningarna om rasism att accentueras i takt med att asylinvandringens misslyckande blir allt tydligare.

Som lök på laxen kommer nu också allt mer högljudda krav på att de hunsade svenskarna ska ställa sina platser till förfogande till förmån för sämre kvalificerade inkvoterade ersättare av identitetspolitiska skäl. Men som alla lögner så kommer också denna gigantiska lögn om alla folks likhet att bli avslöjad med tiden och vad kommer då att hända med svenska folkets förtroende för akademi, politiker och media?

Konkurrenskraft och sänkning av medel-IQ

Eftersom likhetsdogmen är skyddad med tabu så diskuteras inte medel-IQ. Samtidigt är medelintelligensen dock en helt avgörande fråga för Sveriges framtid samtidigt som ”alla” agerar som om problemet inte finns. Det fåtal som är fullt medvetna om situationen törs inte ens nämna medelintelligens och etnicitet i samma mening. De är medvetna om att de är fångar i den verkliga åsiktskorridoren till skillnad mot de som är mentalt begränsade av den tabuskyddade likhetsnormen. De senare är inte ens medvetna om åsiktskorridoren.

Har någon politiker ens tagit upp de långsiktiga konsekvenserna för Sverige som kunskapsnation och dess konkurrenskraft som en sänkning av Sveriges medel-IQ innebär? Vad ska Sverige sysselsätta de många miljoner som kommer att IQ mindre än 85?

Konkurrenterna Kina eller Japan har inte några som helst planer på att sänka sina medel-IQ:n på 105. Och Kina kommer att fortsätta att utvecklas ekonomiskt samtidigt som det svenska välfärdssystemet kommer att haverera.

Hur ska Sverige vid en återindustrialisering kunna konkurrera på exportmarknaderna genom att tillverka produkter med mindre kvalificerad personal än Kina och Japan? Om 20 år så kommer Malmö med en medel-IQ på 90 för den unga arbetskraften inte kunna ha högteknologisk produktion som sysselsätter stora delar av befolkningen därför att kineserna alltid kan göra det bättre med sitt försprång på 15 IQ-poäng. Kineserna kommer att kunna bemanna varje post i hela samhället med personal som har 15 IQ-poängs försprång istället för dagens 5 poäng. Det kommer att bli en oerhörd konkurrensfördel för Kina.

Malmös unga befolkning kommer därför bara att kunna konkurrera inrikes, men det fungerar inte heller med frihandel. De unga i Malmö kommer bara att kunna konkurrera om jobb som är lokalt bundna inom exempelvis bygg och hotell & restaurang. Men med fri rörlighet av arbetskraft inom EU och medel-IQ 100 i närmast hela Östeuropa så…

Vi-måste-ta-oron-på-allvar vittnar om arrogans och okunnighet. En klapp på huvudet på det barnsliga folket och total oförståelse av den egna sitsen. Spelad eller äkta. Det är inte för att det plötsligt blivit trendigt att gå ut med att man röstar på Sverigedemokraterna eller motsvarande som är orsaken till dessa partiers uppsving över hela västvärlden. Det är raka motsatsen, det är de etablerade partierna som genom att befrämja och framhärda i fortsatt misslyckad invandring från tredjevärlden som av egen kraft har gjort sig själva alltmer impopulära! Sjuklöverpartierna har av egen kraft orsakat Sverige stor skada genom att föra en oansvarig politik som har orsakat utanförskap och kriminalitet genom import av människor som inte har kognitiva förutsättningar att konkurrera om jobben på svensk arbetsmarknad. Eftersom ingenting kommer att bli bättre utan enbart sämre och sämre så kommer  stödet för 7-partierna att minska över tid.

Ideologi

Vad är vänsterns och de politiskt korrektas plan efter att de gjort sig själva till vit minoritet i väst och i resten av världen? Vänstern, feministerna och de politiskt korrekta är så förblindade och blockerade av sitt djupa inre känslomässiga hat mot vita män och västvärlden så att de är beredda att upplösa nationen och västvärlden genom mer eller mindre ensidigt öppna gränser, trots att de i den rationella delen av psyket ser den uppenbara bristen på framtid för sig själva om de lyckas islamisera västvärlden och samtidigt göra sig själva till en ateistisk minoritet.

Om vänstern vinner och lyckas islamisera Sverige och resten av västvärlden genom fortsatt massinvandring så kommer den senare att förlora mot islamisterna. Det behöver inte alls ske genom någon blodig kupp, muslimerna blir fler och fler och skaffar sig på vis mer och mer inflytande. När den vita vänstern till sist börjar känna sig trängd i egna partier och börjar stoppa muslimerna så kommer de, då om inte förr att bilda egna partier på religiös grund och där kommer inga sex & drugs & rock & rollare att ha något inflytande. Vänsterns mentala allians med muslimerna är fullständigt ohelig och bygger på opposition och fientlighet mot västvärlden och den vite mannen.

De Falska Islamofilerna

.

“Vänstern, liberalerna och de politiskt korrekta kan inte svara på vad som är bra med islam, därför att de inte ens kan ljuga ihop något. De kan inte heller svara på vad eller om något är dåligt med islam, därför att de är rädda för följdfrågorna. Vilka de oftast inte kan besvara utifrån den egna ideologin och livsstilen, trots att det objektivt sett borde vara enkelt för annars väloljad åsiktsmaskin.

.

Istället för att svara med sin egen åsikt om islam kommer den politiskt korrekte att kringgå, undvika, slingra sig, uttrycka sig vagt, svamla, avvika från ämnet, relativisera med kristendomen, inkvisitionen, korstågen och häxbränning. Och hävda att det står lika förfärliga saker i alla heliga skrifter och att Hitler var kristen.

.

Anledningen till att du inte kommer att få höra vad som är dåligt med islam, har inget med islam i sig att göra och sitter ofta så pass djupt i personens inre att denne själv inte förstår varför och blir upprörd över dina frågor. Samtidigt som denne är fullständigt övertygad om att det istället är du som lider av ett osunt förhållningssätt till islam! Du din intoleranta, främlingsfientliga, rasistiska islamofob!

.

Några exempel på frågor som de politiskt korrekta inte kan svara på:

.

Om du inte kan säga något som är bra med islam men däremot inte kan undgå att se att det finns en hel del som är allvarligt problematiskt, varför är du då så odelat positiv till massinvandring från muslimska länder?
Varför försvarar du en religion som inte bara är en privat meditationsövning på matta, utan en heltäckande politisk ideologi fast förankrad i 600-talet som täcker alla aspekter av livet från det högst privata till hur hela världen skall styras och som går helt på tvärs med ditt egenintresse i form av din livsstil, ideologi och allt vad du säger dig stå för?

.
Varför försvarar du islam som har anspråk på totalt världsherravälde och allas underkastelse under Allah?

.
Vänstern och de politiskt korrekta försvarar förstås islam och bedyrar att islam är fredens religion och framhärdar i att all kritik är okunnig, fördomsfull, islamofobisk och rasistisk. Det spelar ingen som helst roll hur mycket fakta som kritikerna kan presentera som visar att islam är ett hot mot den västerländska civilisationen. För det är exakt det som även vänsterns unga piercade anhängare med grönt hår intuitivt har identifierat. Nämligen att islam är fiendens fiende och därmed en allierad.

.

Men intellektuellt förstår förstås vänstern och liberalerna att kritikerna har rätt i att islam utgör ett allvarligt hot på sikt. Det är inte den våldsbenägna islamismen som utgör det stora hotet mot västvärlden.”

.

De Falska Islamofilerna

Det är lätt att inse att den politiska makten för ursprungsbefolkningen minskar ju fler som tillkommer utifrån. Vurmen för massinvandring av muslimer och etablerandet en konkurrerande politisk kraft som är raka motsatsen till fritt tänkande och individualitet är destruktiv och har sin rot djupt i psyket.

Vurmen för islam och massinvandring handlar alltså inte i första hand om ideologi, utan om psykologi då den är fullständigt irrationell. De falska islamofilerna vet att islam strider mot den egna ideologin och är ett hot mot den egna livsstilen och ett fritt samhälle. Därför att islam är en religion som omfattar alla aspekter i livet, från det högst privata till hur hela samhället ska styras inklusive lagstiftning.

Vänstern och de politiskt korrekta vet hur de 56 muslimska länderna ser ut och de vet att det är inte något de vill ha – aldrig någonsin. Eftersom vänstern vet hur islam ser ut i praktiken har den sökt blanda bort korten genom att tala om att det finns olika tolkningar av islam, underförstått, alla problem som uppstår i samband med islam beror på felaktiga tolkningar. Då uppstår ju frågan om vilka som kan tänkas tolka islam på rätt sätt.

Sann Islam (ironi)
Sann islam är ungefär samma sak som sann socialism, alla har hört talas om den och hur bra den är, men ingen kan tala om var den finns eller har funnits. Man kan konstatera:

 • att Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan etcetera inte har förstått sann islam
 • att IS, Boko Haram, al Shabab, al-Qaida etcetera har inte heller förstått sann islam
 • att Sunni och Shia är överens om att den andre inte förstått sann islam
 • att islamofober, rasister och högerextrema definitivt inte heller har förstått sann islam
 • att endast vänstern och de politiskt korrekta förstår att det finns en sann islam
 • att endast vänstern och de politiskt korrekta förstår att alla muslimer som kommer till Sverige är anhängare av sann islam
 • att endast vänstern och de politiskt korrekta förstår att sann islam är fredens religion och att jihad inte tillhör sann islam

Historisk Kontext eller Samtidens Arrogans?
Står det någonstans i Koranen att den är en produkt av 600-talet och därmed Guds Tolkningsbara Ord? Så att den i framtiden, dvs nu, kan eller skall tolkas i enlighet med samtidens olika normer. I så fall i enlighet med vilken samtid? Den sekulära, kristna, buddhistiska eller den muslimska samtiden. Kan flera motsägelsefulla tolkningar av Koranen vara giltiga samtidigt om Koranen är Guds ord?
Om det är någon som vet var jämställd, human, shariafri och fredlig ”sann islam” praktiseras och av vilka vänligen kontakta @pwrmos.

Global socialism

Om man utifrån ovanstående tabell med de nationella medelintelligenserna i medeltal tänker sig ett fullständigt demografiskt utjämnat mångkulturellt samhälle med samma procentsatser som de olika folkgrupperna utgör av världens befolkning så inser man med lätthet att det samhället måste bli extremt ojämlikt alternativt måste alla göras lika rika som den globala medel-IQ:n på 79 medger – det vill säga utfattiga. Global socialism är således en fullständig omöjlighet. Och alla försök att åstadkomma en sådan kommer att sluta i katastrof.

Afrikas veteskördar och den Vite Mannens Ansvar

Världsfattigdomen skylls på den vita västvärlden. Men hur mycket pengar kan en bonde i tredjevärlden tjäna om han har ungefär 1 tunnland, 0,4 hektar mark? Vi är generösa och säger 0,5 hektar.
Vetepriset varierar, men säg att det ligger på 2000 kr per ton i medel. Hur stor hektarskörd får man då i Sverige, ungefär 10,5 ton per år. Vilket alltså skulle ge en årsinkomst brutto på 10,5 x 2000 x 0,5 = 10.500 kr minus säg 500 kr i kostnader för konstgödning och bekämpningsmedel, dvs 10.000kr.

Industriellt jordbruk i Afrika kan ge det dubbla, men traditionellt afrikanskt jordbruk ger bara en bråkdel av 10.000 kr. Det är alltså den maximala årslön som går att få för en hel familj på en halv hektar mark. “Alla” inser att bönder med så liten brukbar areal för evig tid är dömda till fattigdom. Handelsavtal med EU, USA eller inte, det spelar ingen roll, arealen är för liten.

Har då dessa bönder en mänsklig rättighet till en ny fräsch lägenhet som kostar 8.000 kr/mån, bil, månadskort på lokaltrafiken, 5 veckors semester, fri utbildning och hälsovård? Vem ska i så fall betala?

Det framhävs ofta att:
“Top 1 Percent Own More Than Half of World’s Wealth”

Vilket oreflekterat får det att låta som om det skulle finnas en massa gömda resurser. Men var finns lagren med kylskåp, spisar och bilar som räcker till tredjevärldens behov? Om tredjevärldens invånare vill ha tyska bilar som Audi, BMW och Mercedes så måste de montera dem själva, tyskarna orkar inte med så många extra. Övertid? Nej, det går bara inte. Om tredjevärlden ska bygga bilar och skapa full sysselsättning som i väst så måste de också tillverka alla ingående material och komponenter och det kräver en välutbildad arbetskraft vilket i sin tur kräver medel-IQ 100. Med en global medel-IQ på 79 så är det en omöjlighet.

Summering

Kan andelen elever i Malmö med helsvensk bakgrund överskrida 36,5 procent vid en jämn fördelning mellan skolorna? Nej, tiden är över när majoriteten hade helsvensk eller pursvensk bakgrund. Är det då ens möjligt att bryta segregeringen?

En grov uppskattning av Malmös nya medel-IQ i grundskolorna.

0,365 x 100 + (1 – 0,365) x 85 = 90,5

Som jämförelse så har Mexiko ett medel-IQ på 88 och en ekonomi som motsvarar denna medelintelligens. Media älskar att visa upp duktiga färgade invandrare. Och det är självklart att de duktiga är duktiga oavsett vilken hudfärg de har när de har samma IQ. Men det är den stora mängden verkligt lågbegåvade som är bekymret med mångkultur. Det är bara drygt 2 procent av pursvenskarna med medel-IQ 100 som har ett IQ mindre än 70 samtidigt som det är 50 procent av de befolkningsgrupper som har en medel-IQ på 70 som har det. Skillnaden skapar enorma klyftor i skolresultat och yrkesliv. Skillnader som syns och som skylls på vit rasism.

Ska Sverige ta emot folkgrupper med en stor andel verkligt lågbegåvade som inte kan försörja sig själva och sedan kompensatoriskt kvotera in de begåvade färgade på attraktiva poster för att visuellt ”bevisa” att alla folk egentligen är lika begåvade? ”Antirasismen” går dessutom ut på att skylla dessa verkligt lågbegåvades misslyckande i samhället på de duktiga vita samtidigt som de duktiga färgade inte är duktiga på grund av de vita utan trots dem. Den anti-vita identitetspolitiken är inte hållbar i längden.

Sverige ser sig som en humanitär stormakt som arbetar för global rättvisa där alla ska ha rätt till samma levnadsstandard. Men det skulle medföra fattigdom för alla. Ta exemplet ovan med bönder som har en areal på ett tunnland. Det ger en maximal årsinkomst i storleksordningen 10.000 kr för en hel familj. Och det går inte ändra på utan att slå ihop jordplättarna och göra majoriteten av dessa bönder arbetslösa då de också har låg IQ. Global medel-IQ är 79, det medför att hälften av jordens befolkning har ett IQ på mindre än 79. Med IQ 79 och mindre så är man knappt anställningsbar i västvärlden, bara en mindre del av dessa kan få ett jobb överhuvudtaget. Vilket betyder att andra måste försörja dem. Västvärldens levnadsstandard och tekniknivå har med råge passerat vad som är möjligt för en mänsklighet med medel-IQ 79.

1-tokyo
Tokyo efter Andra världskriget

Har någon ens pratat om hur det ska bli med ekonomin när en majoritet av Sveriges befolkning har en IQ mindre än säg 90, samtidigt som varken Kina eller Japan har några som helst planer på att sänka sina medel-IQ:n på 105. Sverige, en kunskapsnation som kommer behöva stödundervisning för att klara grundkurserna.

De som tror att IQ till största delen är beroende av miljöfaktorer tror förstås att Kinas medel-IQ på 105 kommer att stiga ytterligare till 110 och sedan till 115 i takt med den ökande levnadsstandarden? Nej, det tror de definitivt inte. Miljöfaktorer gäller endast när vänstern, liberalerna och de politiskt korrekta skall förklara misslyckande och mentalt vill kompensera de ”svagas” prestationer i enlighet med likhetsdogmen. Alltså den djupt internaliserade verklighetsfrämmande föreställningen om att ojämlikhet när det gäller intelligens är en avvikelse från ett naturligt tillstånd av likhet. Därför kan inte de som tror på miljöfaktorer förklara varför det går bättre för östasiater än för vita i USA och varför det går ännu bättre för judar. De vill inte eller rättare sagt vägrar diskutera saken.

3-dresden
Dresden efter Andra världskriget

Proportionalitet och rimlighet

Alla misslyckanden i ”orten” sägs bero på fattigdom, usla skolor, trångboddhet, eftersatt underhåll, dålig arkitektur och bristen på fritidsgårdar!

Om krig och fattigdom skulle ge barnen lägre IQ så borde de västtyska krigsbarnen ha blivit särskolebarn. Och blev de ryska och östtyska krigsbarnen som dessutom drabbades av kommunistiskt förtryck ännu dummare? Nej, så blev det inte, de tyska och ryska barnen blev precis lika intelligenta som andra generationer före och efter dem trots livslånga trauman. Västtyskland återhämtade sig snabbt efter kriget och den ekonomiska utvecklingen har pekat stadigt uppåt hela tiden. Det kom aldrig någon dipp orsakad av att en hel generation hade blivit dumskallar på grund av svåra umbäranden under uppväxten. Tvärtom så är det Västtyska undret välkänt. Och Japan atombombades till demokrati och industriell expansion utan dess like.

Det finns dock inget tvivel inom hela pk-etablissemanget om att det är fattigdomen i ”orten” är orsak till att en stor del av barnen misslyckas i skolan, trots att ingen tror att de tyska och ryska krigsbarnen skulle ha misslyckats med skolan om de fått växa upp i ”orten” 2017 istället för i Stalingrad och Berlin 1945. Och pk-etablissemanget tror väl knappast heller att ”ortens” barn hade lyckats bättre i Warszawa, Leningrad eller Tokyo 1945?

Och varför vill ingen av de som är så övertygade om miljöfaktorernas avgörande betydelse veta hur japaner, kineser och judar gör för att deras barn ska bli så smarta? Vilka är deras ”hemliga” miljöfaktorer? Är det i den judiska hemmiljön och/eller i de judiska skolorna som hemligheten till medel-IQ 115 finns? Varför detta kompletta ointresse? Varför? Skolresultaten i ”orten” och Sveriges position i PISA-undersökningarna är ju ett ständigt och växande bekymmer. Varför inte lära av de som uppenbarligen kan det här med miljöfaktorer? (sarkasm)

Arv eller miljö. Om vi börjar som blanka ark hur kan då uppväxtmiljön påverka hela populationen inom en etnisk grupp (vita, östasiater, judar etcetera) så att de enskilda individernas samlade IQ:n bildar en normalfördelningskurva? Men att normalfördelningskurvorna för olika etniciteter har olika medelvärden, samtidigt som en blandning av olika etniciteter inte bildar en normalfördelning.

Här kan man då med fog tycka att eftersom miljöteorin har ovanstående uppenbara svagheter (och många fler) så borde dess akademiska anhängare för länge sedan ha insett detta och kastat den i papperskorgen, och gått tillbaka till ritbordet. Orsaken till att de inte gjort det är inte bristande intelligens eller ideologi. Grundorsakerna är inte heller logik- och faktaresistens, de är bara manifestationer, roten till det hela sitter i djupt psyket. Det blir förhoppnings vad nästa blogginlägg kommer att handla om.

Jag utvecklar resonemanget ovan om arv, miljö och intelligens i  Donatorspermans Utbildningsnivå och IQ.

Ingen av mångkulturförespråkarna bryr sig om mångkulturerna ens så mycket att de listat bra och dåliga sidor hos de olika kulturerna. Det som är talande är att om man bygger ett hus så längtar man tills att det ska bli klart och man äntligen kan flytta in. När det gäller mångkulturen är det precis tvärtom, då det vit flykt som gäller. Ingen pursvensk flyttar frivilligt till den, framförallt inte de mest aggressiva förespråkarna för mångkultur. Det vill säga de som kallar påstått främlingsfientliga motståndare till islamiseringen för islamofoba rasist-nazist-fascister. Och allra minst sugna på att bo i ”orten” är de ”fina” människorna som kallar Sverigedemokrater för brunråttor.

Vänstern och de politiskt korrekta förstår i sitt rationella tänkande att fortsatt asylinvandring från muslimska länder kommer att medföra att Sverige inom en relativt snar framtid kommer att bli som det ekonomiskt ”svarta hålet” Malmö, vilket 2016 endast hade 35,8 procent helsvenska barn i åldrarna 0 – 14 år och ännu mindre andel pursvenska barn och att Malmö kommer att bli ännu mindre svenskt än det är nu.

Enligt  ett ”best-case scenario” så kommer 0 till 20-åringarna år 2037 att utgöras av maximalt 64,4 procent helsvenskar och ännu mindre andel pursvenskar i hela riket. Det betyder alltså att andelen pursvenskar maximalt kan bli 64,4 procent i framtiden om asylinvandringen stoppas helt från och med nu – vilket inte kommer att ske!

Sveriges ekonomi kommer gradvis att försämras och skatterna höjas samtidigt som skattebetalarna kommer att få allt mindre välfärd för pengarna. Och att det kommer en tidpunkt då det inte längre kommer att finnas stödmiljarder så att det räcker för att täcka hela Sveriges underskott. Sverige har varit sekulärt och etniskt homogent med medel-IQ 100. Går det att förhindra att Sveriges framtid blir medel-IQ 85 och islam? Är det någon som tror att sjuklöverpartierna kommer att ändra sig i tid. Nej, Sverige behöver en ny kapten som kan sätta M/S Svea på rätt kurs.

Börje Fors   @pwrmos   17 mars, 2017

Uppdaterad:

2 april, 2017

25 mars, 2017

_____________

MAKT & MIGRATION

https://pwrmos.wordpress.com/2015/11/09/makt-migration/

Data för ovanstående tabeller

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/28099

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/28100

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s