PISA och medel-IQ

Börje Fors   @pwrmos

Trots den lilla uppgången i Pisa 2015 så medför massinvandringen av elever med betydligt lägre medel-IQ än den svenska, att Sveriges ranking långsiktigt kommer att falla då dessa elever utgör en allt större andel. Länder med lägre medel-IQ har också en mycket liten andel högpresterande elever i matematik. Den sammanhållna skolan drar dessutom ner de begåvade elevernas prestationer genom att nivån på undervisningen måste sänkas för alla.

Singapore har en medel-IQ på 108 och en välfungerande kunskapsinriktad skola, Sverige har 99 och asylinvandrarna runt 85 i medel-IQ. Elevernas kunskapsresultat är starkt korrelerade till deras individuella IQ oberoende av etnicitet. Spridningen i begåvning mellan eleverna som till 80% är ärftligt betingad har alltid varit ett stort problem för skolan, även när Sverige var etniskt homogent.

Den bistra sanningen är att den normalfördelade intelligensen inte har samma medelvärde för alla folkgrupper. Om det är Gud eller “Darwin” som är ansvarig för det spelar ingen roll. De bryr sig helt enkelt inte om vad vi tycker. Och den som skulle kunna tänkas ändra på det är i så fall inte ”Darwin”.

Skillnaderna i medel-IQ är mycket stora till judars 115, östasiaters 105 och vitas 100 fördel. Länderna som de flesta asylinvandrarna kommer ifrån har en betydligt lägre medel-IQ: Irak 87, Afghanistan 84, Iran 84, Syrien 83 och Somalia 68. [1]

medel-iq-globalt-urval
[1]
Sverige och resten av västvärlden har haft ett medel-IQ på runt 100, men har i Sveriges fall sedan 1976 beslutat sig för att bli multikulturellt, USA sedan 1965. Vilket betyder invandring av människor från länder med lägre medel-IQ.

Sveriges riksdag beslutade 1976 att Sverige skulle bli multikulturellt. USA tog ett liknande beslut 1965. Vilket främst betyder invandring av människor från länder med lägre medel-IQ.

The Immigration and Naturalization Act of 1965, also known as the Hart-Celler Act, abolished an earlier quota system based on national origin and established a new immigration policy based on reuniting immigrant families and attracting skilled labor to the United States. Over the next four decades, the policies put into effect in 1965 would greatly change the demographic makeup of the American population, as immigrants entering the United States under the new legislation came increasingly from countries in Asia, Africa and Latin America, as opposed to Europe.

http://www.history.com/topics/us-immigration-since-1965

Även när Sverige var ett homogent land så var spridningen i begåvning mellan eleverna stor, men eleverna var ungefärligt normalfördelade. Vilket innebar att det fanns ett par svaga och ett par duktiga elever i varje klass.

Nu är spridningen i begåvning mycket större och den är inte längre normalfördelad, därför att varje etnicitet har sin egen normalfördelning av intelligensen där topparna på de olika normalfördelningskurvorna är förskjutna i förhållande till varandra. Spridningen av begåvning i det multietniska klassrummet kan därför bli närmast kaotisk.

Eftersom man av ideologiska skäl framhärdar i att ha en sammanhållen skola så innebär det oundvikligen att undervisningen måste anpassas till de nya elevernas förutsättningar och att kraven därför måste sänkas trots specialpedagoger.
Det innebär att om skolan skulle fortsatt att ha samma kunskapskrav för alla elever som när eleverna nästan uteslutande hade svensk och finsk bakgrund med medel- IQ 100 så skulle det i dagens multietniska samhälle innebära en massiv utslagning av elever med bakgrund i tredjevärlden.
Resultatet av denna politik med massinvandring från tredjevärlden och sammanhållen skola visar sig i både PISA och TIMMS genom att alla elevers prestationer sjunker, även de högpresterande elevernas.

Vad skulle då hända om man exempelvis delade upp svenska, engelska och matematik i allmän och särskild kurs? Jo, uppdelningen skulle få en tydlig etnisk prägel i enlighet med medel-IQ. Precis på samma sätt som arbetsmarknaden. Och det är exakt den skillnaden som vänstern hävdar att den framförallt beror diskriminering, strukturell rasism och rasism. Vänstern kommer således att göra allt för att dölja att dessa begåvningsskillnader finns från dag ett i första klass.

Varken Japan, Kina eller Korea som alltså har högre medel-IQ än Sverige har några som helst planer på massinvandring från tredjevärlden. Om Sverige ska kunna behålla sin position som exportnation så måste landets begåvningar utmanas av undervisningen på samma nivå som eleverna i Östasien. Det är inte möjligt i en sammanhållen skola.
Sverige är så demoraliserat att etablissemanget är i avsaknad av varje form av respekt för vad svenskarna och Sverige har åstadkommit.

Vänstern hävdar gärna att vi lever på att vi hade en oförstörd industri efter Andra världskriget. Men Ericsson lever lika lite på att sälja svarta bakelittelefoner och manuella telefonväxlar som svensk musikindustri lever på Snoddas. Konkurrensen är knivskarp och utvecklingen går med en rasande fart men svenska företag har hela tiden kunnat förnya sig och ligga i utvecklingens framkant globalt. Utvecklingen av tillämpad kunskap sker framförallt i de privata företagen under konstant press att ständigt komma på smartare, effektivare och billigare lösningar än konkurrenterna.

Sveriges välstånd bygger på att vi hela tiden är ett vinnande lag i den globala konkurrensen. Den som tror att en sådan rikedom är beständig eller gudagiven som skogen, malmen och vattnet i våra älvar bedrar sig grovt. För ju mer komplicerat och förfinat något är desto större är risken att även den som har kunskapen och ambitionen att förbättra istället oavsiktligt försämrar. Det krävs stor uppmärksamhet, lyhördhet och förmåga att kritiskt granska det egna arbetet för att komma framåt utan att skapa nya problem. Och det finns ingen att fråga till råds för den som är först.

Men när det gäller den monumentala förändringen av det homogena och välfungerande internationella föredömet Sverige så finns inte ens en plan. Men ingen verkar allvarligt bekymrad över det, det är någon annans ansvar.

Det finns inte heller något tecken på att integrationen av asylinvandrare från tredjevärlden fungerar väl någonstans i Europa, Oceanien eller Nordamerika. Det finns inte ett enda ynka exempel på det. Däremot finns det otaliga exempel på motsatsen, t.ex. så har antalet utanförskapsområden ökat från 3 till 186 mellan 1990 och 2012. Alla kurvor när det gäller utanförskapet pekar i fel riktning. Men det upprepas ändå trosvisst att det ordnar sig när vi får integrationen att fungera.

Det är dock inte alla invandrargrupper som halkar efter, det går bra för östasiater och judar inte bara i Sverige utan i hela världen. Så även i deras hemländer. I USA går det bättre för amerikanska asiater än för vita både utbildnings- och lönemässigt, de har också lägre kriminalitet. På motsvarande sätt finns det grupper som det inte går bra för någonstans, varken i hemländerna eller i västvärlden. De amerikanska asiaterna utgjorde 4,43 procent av befolkningen 2014 och ungefär 40 procent av eleverna på elituniversitet och motsvarande som Caltech vilket inte har kvoterad utan i stort sett rent meritokratisk antagning.

Man kunde ju tänka sig att de amerikanska asiaterna som grupp var mer än nöjda med sin makalösa överrepresentation på Harvard och MIT och andra elituniversitet men inte. På Harvard så anser sig asiaterna vara diskriminerade av kvoteringssystemet så mycket att deras andel halveras.

 

math-pisa-2012-1

Tabellen visar resultaten i matematik för Pisa 2012 och medel-IQ för respektive land i kolumnen längst till höger. Man ser då mycket tydligt att eleverna från länder med medel-IQ runt 105 har säg 30 procent högpresterande elever och från de med medel-IQ på runt 85 har mindre än 1 procent högpresterande elever.

Det är alltså med amerikanska asiater och östasiater i Japan, Kina och Korea som svenska civilingenjörer ska konkurrera med om vilka som är bäst på att utveckla de smartaste och konkurrenskraftigaste produkterna och lösningarna. Men massinvandringen till Sverige sker alltså från länder med en medel-IQ på runt 85 undantaget Somalia med 68.

Börje Fors   @pwrmos   2016-12-06

______________

[1]  WORLD RANKING OF COUNTRIES BY THEIR AVERAGE

Which country has the highest IQ? What is the average IQ of your country? Here is the average IQ of more than 80 countries.

These numbers came from a work carried out from 2002 to 2006 by Richard Lynn, a British Professor of Psychology, and Tatu Vanhanen, a Finnish Professor of Political Science, who conducted IQ studies in more than 80 countries.

Richard and Tatu argues that differences in national income are correlated with differences in the average national intelligence quotient (IQ). They further argue that differences in average national IQs constitute one important factor, but not the only one, contributing to differences in national wealth and rates of economic growth.

These results are controversial and have caused much debate, they must be interpreted with extreme caution.

Sources:

IQ and the Wealth of Nations (2006)
IQ and Global Inequality (2002)
Studies of national cognitive ability (Wikiwand)

IQ-research

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s