Tabublockerad Migrationspolitik

Börje Fors   @pwrmos

PRELIMINÄR VERSION 2016-11-27  02:00

Nu börjar politiker hävda att de tänkt om när det gäller migrationspolitiken. Men de har under många år med dårars envishet avvisat alla sakliga argument och fakta när det gäller ekonomi, jobb, bostäder, kulturkrockar, kriminalitet, islamism, jihad, hederskultur etcetera. De har tvingats retirera tum för tum men under kompakt motstånd.

På samma sätt är det med synen på islam. De politiskt korrekta retirerar endast när en position blir omöjlig att behålla utan att mista all trovärdighet och därmed också inflytande.

Det var inte länge sedan som jihad inte hade något med väpnad kamp att göra utan påstods enbart avse en inre strid för att bli en bättre människa. Martyrerna påstods inte heller få 72 jungfrur i paradiset, utan 72 russin. Lärde män hävdade på fullaste allvar att jungfrur var en felöversättning av det klassiskt arabiska ordet för russin. Hur man kunde stupa som martyr för en inre strid framgick aldrig. Ingen brydde sig heller om att stora folkmassor skrek i talkörer DÖD ÅT ISRAEL! DÖD ÅT USA! JIHAD! JIHAD! JIHAD! Varpå kamouflageklädda soldater sköt skottsalvor i luften med sina AK-47:or. Nej, de var tvärsäkra, jihad betydde inre strid och att påstå annat var islamofobi!

När det gäller invandringen så hävdade de politiskt korrekta (många har tystnat) att en invandring på 100.000 per år inte skulle förändra Sveriges demografi ens på sikt. Förklaringarna har varit många, till exempel att de allra flesta var EU-medborgare och studenter som flyttade fram och tillbaka. Sedan när de tvingades erkänna att befolkningsökningen enligt SCB var verklig så hette det att svenskarna inte kunde bli i minoritet eftersom invandrarnas barn blev svenskar. Det kunde nära nog räcka med att åka tunnelbana för att bli svensk.

De som protesterade mot det stämplades som rasister. Att vilja bevara det etniskt svenska folket sågs som liktydigt med att underkänna andra folk och hävda det svenska folkets överlägsenhet. Vilket är liktydigt med dödsläger-nazism. Det fanns/finns inget egenvärde i att bevara det svenska folket, det kunde/kan i antirasismens namn både bytas ut och försvinna. Ingen kan dock förklara varför vi måste ha en sådan invandring att vi själva riskerar att förlora vårt hemland genom att skänka bort det gratis och göra oss själva till minoritet och därmed tappa självbestämmandet.

Samma personer som inte ser något värde i att bevara det svenska folket eller Sverige som nation är ofta starka anhängare till palestiniernas rätt till en egen nation för det etniskt palestinska folket. Vad är det då skiljer det palestinska folket från andra arabisktalande muslimska araber? Vad har det palestinska folket haft för historia? Nämn en palestinsk ledare före Yassir Arafat? Det är en kuggfråga, för det finns ingen.
De politiskt korrekta har dessutom inte nöjt sig med att göra motstånd, de har gjort allt de kan för att frysa ute, förlöjliga, håna, förtala, stigmatisera och demonisera de som påpekat det ohållbara i den förda migrationspolitiken. Det är i ljuset av denna benhårda och mycket aggressiva vägran att erkänna verkligheten som den nypåkomna “omvändelsen” ska ses.

Både vänstern och högern har objektiva intressen när det gäller migrationspolitiken. Väldigt kort så skulle de kunna sammanfattas som:

  • Att vänstern har ett objektivt intresse av massinvandring av människor från tredjevärlden eftersom de röstar med överväldigande majoritet på vänstern.
  • Att högern har ett intresse av ett överutbud på billig arbetskraft och av att avskaffa välfärdsstaten för att kunna minska skatterna, öka lönespridningen och för att kunna privatisera stora delar av vård, omsorg och införa försäkringslösningar för välfärd. Eftersom asylinvandrarna konsumerar mer välfärd än de betalar in i skatter, så medför det en lägre nivå på välfärden när fler ska dela på kakan, trots skattehöjningar vilket kommer att minska viljan att behålla välfärdsstaten i nuvarande form.

Migrationsfrågan skulle dock inte vara så infekterad och moraliskt polariserad mellan gott och ont, onda och goda om den enbart handlade om rationella motsättningar enligt ovan. Jag menar att grundorsaken till den ”religiösa tron” på massinvandring från tredjevärlden och endast från tredjevärlden finns inom oss i de normsystem som vi internaliserar redan som små barn.

Detta normsystem känns intuitivt riktigt i den lilla världen och fungerar i en miljö med en klar majoritet vita barn och endast några andra från främmande kulturer. Men det är oförenligt med ett folks överlevnad under global konkurrens, då det gör de vita försvarslösa bland aggressiva och expansiva kulturer och religioner. Speciellt ett så litet folk som det etniskt svenska, 7 miljoner bland 7 miljarder. Det är en tusendel, 0,1 procent eller i promille av världens befolkning. Och den promillen har nu lyckats kravla sig upp till stående och förklarat för världen att den minsann är en humanitär stormakt! Så det så!

Nedanstående avsnitt är från bloggposten Den Vite Mannens Eviga Arvsskuld som behandlar hur det kan komma sig att trots att västvärlden är den absolut främsta, rikaste, humanaste och mest avancerade civilisationen som någonsin existerat på planeten jorden, att den trots detta befinner sig i allvarlig fara därför att den leds av ett demoraliserat etablissemang som är ovilligt att uppskatta, bevara, försvara och utveckla den! Och än märkligare är att detta etablissemang inte kan presentera någon plan för vad massinvandringen är tänkt att leda till.

Man säger att västvärlden lider av kollektiv patologisk altruism och masochism, men var kommer den ifrån och är masochism egentligen rätt uttryck? Och varför är inte Östeuropa drabbat? Jag menar att det framförallt beror på ett normsystem som bland annat förbjuder oss att kritisera ”den andre” och förbjuder oss att bejaka och försvara oss själva som vita, samt påbjuder ensidig global altruism.
Det mest allvarliga är att det är tabubelagt att kritisera den andre, då det bland annat omöjliggör varje form av diskussion om det lämpliga i att introducera dysfunktionella och efterblivna kulturer i Sverige genom att tillåta massinvandring från tredjevärlden i mångkulturens namn.
.
Skuldbeläggning av Vita i Väst för Nazismen
Vi tror felaktigt att vi inte är speciellt påverkade av någon föreställning om en vit arvsskuld eftersom vi intellektuellt förstår att man inte kan vara skyldig till förfädernas eventuella illgärningar. Men samtidigt driver media och vänstern alltid tesen om den vite mannens och västvärldens skuld för korstågen, rasismen, det transatlantiska slaveriet, kolonialismen, fattigdomen i tredjevärlden, imperialismen, fascismen, nazismen och nu jihadismen. Kort sagt att allt elände i världen är den rika västvärldens fel. Jag visar här att, och hur detta synsätt har kommit att omedvetet accepteras djupt i de känslomässiga domänerna hos etablissemanget och en stor del av befolkningen i västvärlden men inte i Östeuropa och att det fungerar som utgångspunkt för det individuella och kollektiva medvetna rationella tänkandet.
.
En annan helt avgörande sak är skillnaden mellan de moraliska normer vi uppfostras med. Redan tidigt under vår uppväxt prackas på ett utopiskt normsystem som är moraliskt av typen rätt & fel. Inga gråzoner. Vi internaliserar detta normsystem på djupet som barn så att det blir en del av personligheten. Därför sitter det oerhört hårt fast och vi försvarar därför normerna som den del av oss själva som de är.
.
Fel: I Sverige så uppfostras barnen redan som små att det är fegt att slå de som är svagare och att vi därför inte heller får kritisera ”den andre”. Och att alla kulturer har lika värde oavsett hur de är beskaffade. Dvs vår västerländska kultur är ”starkare” därför får vi inte försvara den mot de ”svagare” och att den har ”arvsskuld” för nazismen vilket gör att den inte är värd att försvara. Det är inte bara fel att kritisera andra kulturer och försvara den egna, det är strängt tabubelagt som främlingsfientligt och rasistiskt!
.
På andra sidan järnridån så hade man inget som helst problem med att lära barnen att stenhårt kritisera ”den andre” och för att lojalt kämpa intill döden för att försvara de egna och deras överlevnad. Man gjorde sitt bästa för att inpränta att Vi på östsidan ska kämpa mot Dom på västsidan. Alla kulturers lika värde, glöm det! För oss i Öst är det vår kultur och vårt folk som gäller intill döden!
.
Rätt: Vi ska vara altruistiska inte bara på hemmaplan utan mot hela världen. Vara världsmedborgare och sträva efter global rättvisa baserad på rättigheter inte på prestation.
.
Fel: är vår naturliga biologiska grupptillhörighet som vita. Vilken har demoniserats och tabubelagts. Föreställ er både lärarens och de andra barnens reaktioner om ett litet barn skulle ställa sig upp inför klassen och säga att jag är vit och stolt. Men om ett svart barn skulle göra likadant så skulle det få ett samfällt gillande. Vita har således berövats sin naturliga identitet och påbjudits att bejaka alla andra etniciteters för det finns ju inga andra världsmedborgare att bejaka än icke-vita etniciteter!
.
Rätt: Den demoniserade vita identiteten har ersatts med den utopiska grupptillhörigheten altruistisk människa och världsmedborgare. Vilken är fullständigt onaturlig och livsfarlig om den inte omfattas av alla andra folk. Och det gör den inte eftersom den är oförenlig med överlevnad under konkurrens enligt Darwin.
.
Det alltså genom moraliska normer som dessa som vi redan som barn i väst internaliserar ett förhållningssätt till andra kulturer som gör oss försvarlösa och i förlängningen förorsakar den kollektiva patologiska altruism och påstådda masochism, som nu utgör allvarliga hot mot den västliga delen av den västerländska civilisationen. Än så länge vägrar Östeuropa att ge vika för EU:s krav på att det också ska bli multikulturellt dvs islamiseras.

Läs gärna vidare …

Den Vite Mannens Eviga Arvsskuld

Om inte dessa moraliska normer fanns djupt i vårt kollektiva medvetande så skulle inte skuldbeläggning och demonisering fungera när det gäller migrationspolitiken. Folk skulle tycka att associationer till kalla vindar, fiska i grumligt vatten, trettiotalet och taktfasta stöveltramp skulle vara helt malplacerade.

Inte heller skulle vi behöva uppleva den fullständigt makalösa vägran att erkänna lättförståeliga konsekvenser av en stor invandring som ökat behov av bostäder, att man inte kan ha fri invandring och en generös kravfri välfärdsstat samtidigt. Och så vidare ad nauseam.
Det blev en överbelastning av mottagningssystemen hösten 2015 som satte fysiskt stopp för de öppna gränsernas plakatpolitik. Men den “omvändelsen” är bara helt ytlig och den skedde under galgen. Röster hörs också som vill ta bort gränskontrollerna.
Om striden vore rationell så skulle användningen av nedsättande epitet om meningsmotståndare innebärande att dessa är främlingsfientliga, islamofober, rasister, fascister, nazister och mänskliga brunråttor som borde avlivas med gift framstå som så fullständigt vettlösa de faktiskt är. De som ser sig själva som så goda och moraliskt överlägsna sina meningsmotståndare märker inte ens den egna arrogansen och hatet.

Vänstern och de politiskt korrekta är ”programmerade” genom normsystemet att vara i opposition mot västvärlden bland annat genom att vara för massinvandringen. Det är tillfredsställelsen med att arbeta emot västvärldens intressen som driver dem. Inte slutresultatet, att Sverige blir fullt med flyktingar. Därför att de själva någonstans djupt därinne vet att de inte vill bo med flyktingar. Men de är förhindrade att ens tänka så medvetet.

Att få anklaga och hata är drivkraften. De blir därför helt ställda om de genom ett tankeexperiment får som de vill därför att de förlorar den enda rollen som normsystemet erbjuder dem – opposition. Eftersom flyktingarna i sig är oväsentliga och oppositionen mot väst huvudsaken så kan de inte leda utifrån sitt normsystem. De kan bara leda väst till underkastelse därför att de försvarar tabut som förbjuder vita att försvara sig mot den andre och hävda vita intressen, revir och makt.

Partierna och de politiskt korrekta kännetecknas av att inte ha någon plan för invandringen. Att ha en långsiktig plan är att arbeta för vitas långsiktiga intressen gentemot den andre. Planer hamnar därför inom tabubelagt område.

Politiker har normalt inga problem att ställa grupp mot grupp. När det gäller vita grupper vill säga. Men när det gäller icke-vita grupper mot vita så klarar politikerna inte av att hantera situationen.

De klarar inte av att prioritera svenskar först därför att det är ett brott mot tabut som förbjuder vita att gynna vita. Och de kan spendera hur mycket som helst på invandringsrelaterade kostnader. Det som aldrig har gått att få fram pengar till förut får plötsligt finansiering på löpande räkning.
Att gynna den andre ekonomiskt från de vitas kassakista ses som föredömlig altruism, då det är generöst och går emot de vitas intressen. Slöseri med skattemedel på den andre blir ett mål och ett mått på godhet.

Det finns i runda tal cirka 500.000 muslimer i Sverige. Hur många muslimer ytterligare krävs det då för att de politiskt korrekta ska bli nöjda 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 eller 100 miljoner? Blir det bättre ju fler muslimer som invandrar eller finns det någon optimal mängd. Det heter ju att för mycket skämmer allt. Men som sagt det finns ingen plan och det kommer alltid att finnas flyktingar och tiden stannar inte heller.

Sveriges snart 10 miljoner invånare består av ungefär 7 miljoner svenskfödda med två svenskfödda föräldrar, vilka sakta blir färre. Det innebär att med en årlig befolkningsökning på 50 – 100 tusen så tar det 40 – 80 år innan svenskarna blir i minoritet i eget land. Och tiden stannar som sagt inte, det var 27 år sedan Berlinmuren föll 1989 och 71 år sedan Andra världskrigets slut 1945. Skulle de politiskt korrekta vara lika intresserade av japansk, koreansk och kinesisk mångkultur så att de var villiga att göra sig själva och hela befolkningen till minoritet under en välutbildad och skötsam östasiatisk majoritet? Och vad skulle i så fall vara meningen med det? Och vad är meningen med att göra sig till minoritet under en lågutbildad muslimsk majoritet från fattiga och dysfunktionella länder?

Förmodligen så skulle ”alla” reagera på varför i hela fridens dagar vi exempelvis skulle tillåta massinvandring av välutbildade östasiater, de är ju inte synd om dem. De är ju då inte den ”svagare”, ”den andre” som man inte får kritisera utan jämbördiga intellektuellt och har en kultur som inte är aggressivt anti-västlig. Östasiatiska ungdomar i väst gör inget väsen av sig som syns i media som att till exempel bränna bilar och kasta sten på blåljuspersonal och fordon. De syns mest i media när någon yngling vinner en tävling och får något pris, exempelvis i matte.

I de nyligen ”omvändas” värld finns ingen stoppknapp, valet för dem står mellan liten 30-50, stor 50-120 tusen invandrare per år och för stor invandring större än 120 tusen per år.
De ”omvända” säger sig stå för öppenhet, att Sverige behöver öppenhet. Varför Sverige skulle behöva ”öppenhet”, dvs massinvandring av lågutbildade från fattiga dysfunktionella länder, som vi gör högst obetydliga affärer med, kan de ”omvända” inte förklara. Speciellt som vi samtidigt inte har massinvandring utan en blygsam och problemfri invandring från våra stora handelspartners som exempelvis Japan, USA och Tyskland.

Börje Fors   @pwrmos   2016-11-27

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s