Värdegrund i Praktiken

Börje Fors   @pwrmos

Vänsterns och de politiskt korrektas syn på värdegrund är att, säg i känslomässigt runda tal så har 30 procent av svenskarna, 80 procent av finnarna, 100 procent av ungrarna, noll procent av invånarna i tredjevärlden och noll procent av de shariatroende muslimerna fel värdegrund. Både vänstern och flertalet av de politiskt korrekta är för mer eller mindre öppna gränser så länge som mottagningssystemet klarar av det. Och det viktigaste av allt, de har ingen gräns för totalvolymen. Då de alltså i nuläget avser att låta massinvandringen av människor med bakgrund i tredjevärlden fortsätta för evigt.

Sveriges befolkning består av 7 miljoner svenskar sakta minskande, dvs svenskfödda med två svenskfödda föräldrar (en definition som inkluderar barn till andragenerationens invandrare). Befolkningen är mycket snart 10 miljoner. Med en årlig befolkningsökning på mellan 50 – 100.000 så tar det alltså 40 – 80 år innan “svenskarna” är i minoritet. Det är 27 år sedan Berlinmuren föll och 71 år sedan Andra världskrigets slut och tiden stannar inte.

Har då de som underkänner så stor del av sina landsmän och grannländers ursprungliga medborgare som varande mänskliga brunråttor pga deras påstådda felaktiga värdegrund några som helst krav på att asylinvandrarna ska ha rätt värdegrund? Nej, de “goda” struntar fullständigt i vilka de fyller landet med så länge det inte är västerländska brunråttor. Det går bra med vem som helst, bara de är från tredjevärlden så länge de inte är ”husblattar”, ”husnegrer”, ”högerspöken”, ”svennesugare” eller värst av allt enligt antirasisterna – ”rasförrädare”.

Personer med fel värdegrund är de som anklagas (anklagad = skyldig) av de “goda” och “toleranta” för att ha en unken människosyn och för att inte tro på ”alla människors lika värde”, dvs de anses vara “samhällets mänskliga brunråttor”och tillika ”samhällets absoluta bottenskikt”! Cecilia Hagen undrar i Expressen: Hur ska man bli av med mänskliga brunråttorna? Med gift?

Vänstern styrs av hatets logik. Den gör så gott den kan för att sabotera för meningsmotståndare. Störa ut möten, pressa de som hyr ut möteslokaler att avboka. Och vilka är det som vänstern agerar militant emot? Diktaturer, auktoritära regimer, islamister och jihadister?
Nej, vänsterns fiender är i samtliga fall demokratier och de som försvarar och vill bevara Sverige och västvärlden. Vänstern hatar Finland, Danmark, Polen, Ungern, Australien, USA och Israel. Och samtliga patriotiska och nationalistiska partier i västländerna. Detta samtidigt som både vänstern och de politiskt korrekta är för att både palestinier och kurder ska få bilda nationalstater på etnisk grund.

Men det stannar inte där. Vänstern hatar inte bara patrioter och nationalister utan också kristna, företagare, affärsmän, direktörer, liberaler, nyliberaler, konservativa, borgare, högern, de framgångsrika, väktare, poliser, militärer och vita medelålders heterosexuella män etcetera därför att alla är fascister enligt vänstern och har fel värdegrund.

Men vänstern och de politiskt korrekta har inga krav på någon demografisk revolution i några andra länder än i vita västländer. Vänstern och de politiskt korrekta ser med uppenbar förtjusning att gruppen latinoväljare blir större och större i USA, därför att många av dem är bidragsberoende och följaktligen röstar på Demokraterna, då de lovar omfördelning av de ”rikas” välstånd. Latinos dominerar redan i Sydamerika, Mellanamerika och Mexiko. Den vita vänstern och de politiskt korrekta vita i både USA och Europa kan knappt vänta längre på att latinos också kommer att dominera hela USA inte bara Kalifornien, Texas, Arizona och Nya Mexiko.

Både i USA och här hemma är vänstern och de politiskt korrekta varma anhängare av illegal invandring från Latinamerika till USA trots att inga krig pågår där. Det är alltså inga flyktingar som smyger över gränsen om natten. Det ses som så fullständigt självklart bland vänstern och de politiskt korrekta att USA skall ha en porös sydlig gräns och det ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna att bygga ett stängsel eller en mur mot Mexiko. Det anses som hatiskt, främlingsfientligt och rasistiskt av Trump att lova bygga en mur.

En porös gräns i söder, höjda minimilöner som gör de med minimilöner arbetslösa (främst svarta medborgare) medverkar också till att höja svartlönerna så att fler och fler latinos lockas att ta sig illegalt in i USA. Och med regelbundna amnestier så ska de också bli medborgare med rösträtt. Allt för att manövrera ut den vita republikanska medelklassen politiskt och på sikt också göra den fattig och bidragsberoende så att den också börjar rösta vänster. Vad händer då när USA i praktiken blir en enpartistat med en väljarkår som ständigt kräver större omfördelning, när demografisk socialism råder under ett parti?

Vänstern och de politiskt korrekta låtsas som om att alla i tredjevärlden har rätt värdegrund, alla är kollektivt godkända. Även alla latinomän, hur macho de än är. Är det någon som har hört en radikalfeminist som hatar vita män och patriarkatet som kritiserar muslimska män med fyra fruar i burka.

Nej, de låtsas att inte en enda människa i tredjevärlden har felaktig värdegrund och låtsas som om islam är fredens religion. Den får absolut inte kritiseras trots att det är så uppenbart att det inte finns ett muslimskt land som fungerar tillnärmelsevis så bra som något västland. Det är inte bara det att man inte får kritisera invandrare och deras kulturer, det är strängt tabubelagt enligt den naiva och utopiska värdegrund som vuxenvärlden pådyvlar oss att internalisera som barn. Eftersom den utopiska värdegrunden tabubelägger kritik av ”den andre” så gör den oss kulturellt och civilisatoriskt försvarslösa. För hur står man upp mot en fientlig kulturs aggressiva krav på särrättigheter och undantag om man är förbjuden att ens tänka kritiskt om den. Och därför vågar ”ingen” säga sanningen. Men även om de politiskt korrekta sjunger massinvandringens och förortens lov av något slags inre tvång, så finns det djupare i psyket andra funktioner som gör att samma personer väljer bort ”orten” och dess skolor för sig själva och barnen – white flight.

Vänstern och de politiskt korrekta låtsas som om Iran, det ledande shiamuslimska landet och Saudiarabien det ledande sunnimuslimska landet inte är representativa för islam. Som om sann islam är något helt annat, något heligt och fint. Var någonstans praktiseras då denna idealiserade form av islam? Och av vilka? Av asylinvandrarna i Sverige? De kommer framförallt från Afghanistan, Irak, Iran, Syrien och Somalia, men är det då där som den islam som de politiskt korrekta säger sig försvara praktiseras? Och är dessa länder något att se upp till för en svensk jämställd ateist?

Vänstern hävdar att den är demokratisk och att den har gjort upp med kommunismen, men är det inte lite väl ofta som vänsterns “motdemonstrationer” dvs planerade aktioner för att störa ut och sabotera politiska motståndares tillståndsgivna möten slutar med att vänstern brukar våld både mot de politiska motståndarna och polisen?!

Varken vänstern eller de politiskt korrekta har någon plan för det multikulturella samhället annat än en destruktiv vilja att göra svenska folket till en minoritet under en muslimsk majoritet från tredjevärlden enligt principen om “alla människors lika värde”. Dvs att vi svenskar inte får ha ett eget land för oss själva utan vi måste dela med oss av allt välstånd vi har skapat, vårt land och vårt självbestämmande som folk med alla som vill och kan ta sig hit illegalt. Och genom att ge alla nykomlingar rätt att bygga etniska och religiösa enklaver i vårt land för att undvika integration och assimilation, samt ge dem rösträtt så att de kan rösta bort oss om de behagar. Allt enligt principen “om alla människors lika värde” vilken ska tolkas som “allas lika rätt att bo i Sverige”.

Även om ett mångkulturellt land har hermetiskt tillsluten gräns när det gäller all form av invandring så sitter inte den ursprungliga majoritetsbefolkningen säker i sadeln. Därför att en minoritet hur liten den än är från början alltid blir störst med tiden om den har högre födelsetal än alla andra grupper. Födelsetal är kung! Muslimer har högre födelsetal i väst än ursprungsbefolkningarna men det är inte något unikt för islam, många andra religiösa grupper har också högt barnafödande på agendan, men inte i Sverige i dagsläget. I USA så har latinos mycket högre födelsetal än vita och blev nyligen största folkgruppen i Kalifornien, större än de vita.

California is now the first large state and the third overall — after Hawaii and New Mexico — without a white plurality, according to state officials.

[…]

In January 2014, the state Department of Finance estimated the shift would take place at some point in March.

Either way, the moment has officially arrived.

LA Times

Och hur stoppar man på ett fredligt och humant sätt en religion eller en folkgrupp från att ta över på sikt genom högre barnafödande? Det går inte! Speciellt som varken vänstern eller de politiskt korrekta inte har någon som helst ambition att ens stänga gränsen. De har i enlighet med sin värdegrund istället ambitionen att utplåna vit dominans och makt. White Power är lika med nazistisk ondska enligt dem, samtidigt som Black Power och La Raza anses vara antirasistiska! Men det är helt logiskt då antirasisterna bara erkänner en form av rasism, nämligen vit rasism. Svart anti-vit rasism hyllas av vita antirasister. Antirasismen är därför anti-vit.

Svarta har redan makten i hela Afrika och Haiti och latinos i hela Latinamerika. Är det någon som är imponerad av dessa länders ledningar? Eftersom människorna i ett mångkulturellt samhälle tenderar att rösta etniskt så kommer också vita länder som får en nya etnisk majoritet också att få ett nytt etniskt styre. Och det styret kommer således inte att domineras av vit vänster eller vita politiskt korrekta.

Vänstern och de politiskt korrekta hävdar med emfas att alla folk är lika. Men om det är så varför är de då så angelägna att ta ifrån de vita makten i Europa som obestridligen är de vitas ursprungskontinent sedan minst 37.000 år och Skandinavien sedan 14.000 år. Glöm samerna, den samiska etniciteten är bara 2.000 år gammal. De har gjorts till urfolk av vänsterpolitiska skäl, för att likna Sverige med USA och de vitas undanträngning av indianerna.

Scandinavians are the earliest Europeans
.
– Vi har sekvenserat genomet hos en 37 tusen år gammal individ från Europa, vilket innebär att det är en av de äldsta moderna människor som finns i Europa. Och detta genom avslöjar i princip tre olika saker.
.
– Först av allt, detta är mycket överraskande, vi kan vi se att alla de stora genetiska komponenter som är närvarande hos idag levande européer redan var närvarande i européer för 37.000 år sedan. Och det förändrar hela konceptet med hur Europa har befolkats, där vi tidigare trott och det var massiva förflyttningar av människor utifrån, till Europa som tillhandahöll gener. Nu tyder data på. Nej, det var liksom en metapopulation av människor som sträckte sig hela vägen från Europa till Centralasien, som utbytte gener i ett mycket komplext nätverk med varandra. Och det är inte denna massiva förflyttning av människor hela tiden, fram och tillbaka.
.
– Den andra saken som vi kan se är att denna individ är 100 procent europeisk, det finns genetiskt sett inget östasiatiskt i denna individ. Och detta betyder att det ger en yngsta datering för delningen av förfäder mellan linjen som leder till japanska, kinesiska, östasiatiska människor och till linjen som leder till européer, denna delningstidspunkt efter att människor lämnade Afrika är minst 37.000 år gammal och det har varit en fråga av stor debatt.
.
– Slutligen kan vi också se att Kostenki 14 innehåller ca. 1 procentenhet mer neanderthal i dess genom än nutida européer. Så i stället för två procent har den ungefär tre procent och det bevaras i längre tracts och det beror på att vi är närmare tidpunkten för blandningen av moderna människor och neandertalare och i själva verket kan vi datera denna inblandning till cirka 57.000 år sedan.”
.
Professor Eske Willerslev, director of the Centre for Geo-genetics at the University of Copenhagen
.
Video: Early peopling of Europe – Eske Willerslev
Transkribering och översättning Börje Fors

.

Tidpunkten för när samerna först uppstod som etnisk kategori ville Knut Odner placera någon gång kring Kristi födelse, samtidigt som han menade att processen troligen avslutades först i slutet av vikingatiden.[27] Den svenske arkeologen Evert Baudou accepterade i stort sett Odners sätt att resonera, men han ville tidigarelägga startpunkten och koppla samman utvecklingen av den samiska etniciteten med det östliga handelsutbyte som märks i import av föremål från Ananinokulturen och tillverkning av asbestkeramik. Liksom Odner menade Baudou att den samiska etniciteten uppstått i mötet med andra folk, men Baudou ville förlägga detta till mellersta Norrland och mötet med jordbrukande germaner.[22]

Två norska forskare, historikern Lars Ivar Hansen och arkeologen Bjørnar Olsen, är inne på samma linje som Baudou vad gäller den samiska kopplingen till Ananinokultur och asbestkeramik. Därmed menar de att det är meningsfullt att tala om samisk etnicitet, åtminstone som en ”retrospektiv kategori”, från och med slutet av sista årtusendet f.Kr. Hansen och Olsen har dock inte anammat Baudous syn på var den samiska etniciteten skulle ha utvecklats utan menar liksom Odner att detta skedde i södra Finland i samspel med invandrade finska jordbrukare.[28]

Samernas historia

Några kilometer norr om Kangos finns lämningar efter en lägerplats från stenåldern som när den daterades var den dittills äldsta kända i Norrland.[2] (2009 upptäcktes en äldre boplats i Aareavaara). Lämningen ligger alldeles intill väg 886 på östra sidan av Lainioälven och undersöktes 2004 i samband med att vägen skulle breddas. I en härdgrop hittades brända ben som med kol-14-metoden kunde dateras till 8 555 ±65 år B.P., vilket innebär att den är ungefär 9 800 år gammal, alltså från mesolitikum.

Stenåldersfynd i Norrland

Således är de vita Europas urbefolkning sedan minst 37.000 år. Och som sagt, vänstern och de politiskt korrekta vill totalförändra den vita västerländska civilisationen. Den mest utvecklade och humana som mänskligheten någonsin har skådat genom att göra de vita i minoritet i sina ursprungsländer med argument om värdegrund och ”alla människors lika värde” och genom att kalla denna demografiska revolution för antirasistisk när den i själva verket är motiverad av vitas hat mot framgångsrikare vita.

Det är slående hur frapperande selektivt som de ”goda” och politiskt korrekta bedömer hur människor uppfyller kraven på att ha rätt värdegrund och att vara varma anhängare av principen om ”alla människors lika värde”. Att anklagas för att ha fel värdegrund eller för att inte tro på principen om ”alla människors lika värde” är mycket allvarligt. Det kan medföra social stigmatisering, uteslutning ur föreningar och fackförbund och att man kan få sparken från jobbet. Principen om ”alla människors lika värde” sägs vara grundläggande för likabehandling av människor oberoende av exempelvis kön, sexuell läggning, religion och ras. Men de politiskt korrekta använder principen om ”alla människors lika värde” för att exkludera och stigmatisera vita politiska motståndare och icke-vita ”rasförrädare”.

Vänstern och de politiskt korrekta vet mycket väl att den muslimska värdegrunden är totalt oförenlig med principen om ”alla människors lika värde”.  Alla vet att inom islam så har den muslimska kvinnan halva värdet av den muslimske mannen. Och att hon inte är myndig utan måste ha en manlig beskyddare. Alla vet också, inklusive hbtq-folket för islam, att sodomi är belagt med dödsstraff enligt sharia. Iran visar också genom offentliga hängningar av homosexuella att sharia fortfarande gäller. De allra flesta vet också att icke-muslimer inte har något värde alls inom islam. De är otrogna hundar som muslimerna inte skall umgås med.

Men det är alltså inte de djupt troende muslimer som är helhjärtade anhängare av sharialagstiftningen och som anser att den muslimska kvinnan har mannens halva värde och att homosexuella skall avrättas som de politiskt korrekta anklagar för att ha fel värdegrund. Nej, det är de som påpekar att islams värdegrund är oförenlig med den västerländska som anklagas och ”döms” mot sitt nekande för att ha fel värdegrund och inte tro på principen om ”alla människors lika värde”.

Om de politiskt korrekta fick som de ville så skulle det inte finnas några nationalister och patrioter i Sverige. Alltså inga som skulle bromsa deras obändiga vilja att fylla Sverige med säg 100.000 muslimer per år i evig tid eller tills ingen mer vill komma hit. Är det då någon enda person inklusive de politiskt korrekta själva som skulle vilja leva som minoritet i ett muslimskt dominerat Sverige? Det är därför de inte har någon plan för framtiden. De är medvetna om att de sakta sågar av hela västvärldens gren och att de inte kommer att ha någonstans att sitta!

Vänstern har i vanlig ordning problem med framgång och de framgångsrika. Den vill inte totalförändra de länder och civilisationer som fungerar dåligt utan enbart de som fungerar bra och särskilt de som fungerar bäst. Är det då någon som tror att denna vilja till förändring emanerar från en vilja att vilja förbättra västvärlden ytterligare? Nej, vänstern är hatisk och destruktiv och de politiskt korrekta ligger inte långt efter med ”mänskliga brunråttor” och de har inte heller någon vision eller en plan för framtiden som de vågar presentera.

.

Min Hypotes (en liten delmängd)

Hur har det då kunnat bli så här skevt? I grova drag går min hypotes ut på att vi tidigt under vår uppväxt bland annat prackas på ett utopiskt normsystem som är moraliskt av typen rätt & fel. Inga gråzoner. Vi internaliserar detta normsystem på djupet som barn så att det blir en del av personligheten. Därför sitter det oerhört hårt fast och vi försvarar därför normerna som den del av oss själva som de är.

Fel: Det är fel att kritisera ”den andre”. Där är inte bara fel det är tabubelagt som rasistiskt!

Följden av detta tanke och yttrandeförbud är att vi blir kulturellt försvarslösa redan som barn. Vi kan då senare i livet varken bita ifrån ordentligt mot ”den andre” när denne  utmanar vår egen kultur och inte heller mot vänstern som uppmuntrar och försvarar den andres aggression under hänvisning till normen som säger att vi enligt vår moral är förbjudna att kritisera den ”andre”. Vänstern älskar att vända våra egna normer emot oss. Det är alltså en toxisk norm.

Rätt: Alla folk på jorden är lika i alla avseenden utom hudfärg.

Rätt:  Vi ska vara altruistiska inte bara på hemmaplan utan mot hela världen. Vara världsmedborgare och sträva efter global rättvisa baserad på rättigheter inte på prestation.

Fel: är vår naturliga biologiska grupptillhörighet som vita. Vilken har demoniserats och tabubelagts. Föreställ er både lärarens och de andra barnens reaktioner om ett litet barn skulle ställa sig upp inför klassen och säga att jag är vit och stolt. Men om ett svart barn skulle göra likadant så skulle det få ett samfällt gillande. Vita har således berövats sin naturliga identitet och påbjudits att bejaka alla andra etniciteters för det finns ju inga andra världsmedborgare att bejaka än icke-vita etniciteter!

Den demoniserade vita identiteten har ersatts med den utopiska grupptillhörigheten altruistisk människa och världsmedborgare. Vilken är fullständigt onaturlig och livsfarlig om den inte omfattas av alla andra folk. Och det gör den inte eftersom den är oförenlig med överlevnad under konkurrens enligt Darwin.

Naturen enligt Darwin är något som föräldrarna ofta försöker skydda sina barn ifrån, då den är grym och omöjlig att försvara ur ett rättviseperspektiv. Men “Darwin” är impopulär på flera andra sätt därför att “han” ställer krav på oss att studera, prestera, konkurrera och skaffa barn.
Föräldrarnas och skolans krav på ansträngning och disciplin kommer i konflikt med barnens vilja och stränga och krävande lärare är klassiska hatobjekt i film och litteratur. “Darwin” har successivt fördrivits från samhället som nu istället behärskas av en fullständigt ohållbar rättighetskultur.

Identiteten som altruistisk världsmedborgare inte bara legitimerar illojalitet mot det egna folket, landet och västvärlden. Den gör alltså den illojalitet som manifesteras genom att skänka bort det egna folkets resurser till “den andre” till något upphöjt och fint. Samtidigt som lojalitet med de egna blir till något simpelt och egoistiskt. Tänk på alla utopiska tal och löften inför FN och alla miljarder år efter år.

Det utopiska normsystemet förhindrar vita att uppskatta sig själva som vita därför att en positiv identifikation som vit är tabubelagd. Barnen får i sig inpräntat att vit stolthet, vit makt i vita länder är precis vad nazisterna ville ha och de var ondskan själv. Däremot framhålls motsatsen som eftersträvansvärd, svart stolthet och svart makt i svarta länder. Vita får inte heller försvara sig mot angrepp från ”den andre” då det genast betraktas som rasistiskt. Den andre får däremot vara hur fientlig som helst.

Trots den uppenbara bristen på logik så har vänstern lyckats med sin demonisering av vita, så att kollektiv “vit skuld” har blivit en normaliserad “sanning” i känslornas omedvetna domäner som är allestädes närvarande eftersom allt fler vita redan som barn internaliserat kollektiv “vit skuld” för det transatlantiska slaveriet, kolonialismen och nazismen. Vita har därigenom alienerats från den tabubelagda och stigmatiserade identiteten som vit & pursvensk och istället pådyvlats den utopiska grupptillhörigheten altruistisk människa och världsmedborgare. En suicidal identitet bland människor med starka gruppegoistiska identiteter. Etniska och religiösa identiteter som dessutom uppmuntras även i Sverige.

Man skulle kunna jämföra detta normsystems effekter på barnen med den stränga sexualmoral förr inpräntades i barnen redan som små vilket medförde att många fick stora problem med hämningar som vuxna. De blev mentalt “kastrerade” av tidigt inpräntade moraliska normer med stark tabubeläggning av sexualiteten trots att sexualdriften är oerhört stark och naturlig.

Man kanske kan tro att detta utopiskt toxiska normsystem är ett uttryck för någon vilja att göra världen till en bättre värld. Men det är svårt att tro när det är så ensidigt fientligt mot vita och slår mot barnens naturliga rätt att få vara stolta över sig själva. Normsystemet är toxiskt därför att det förgiftar vitas sinnen till att vändas mot varandra.

En Utförligare Förklaring

Trots att västvärlden är den absolut främsta, rikaste, humanaste och mest avancerade civilisationen som någonsin existerat på planeten jorden så är den nu i allvarlig fara därför att den leds av en demoraliserat etablissemang som är ovilligt att uppskatta, bevara, försvara och utveckla den! 

Läs fortsättningen…

Den Vite Mannens Eviga Arvsskuld

Börje Fors   @pwrmos   2016-11-08

Uppdaterad 2016-11-21

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s