Segregation och medel-IQ

Börje Fors

Man kan tycka att politikernas satsningar på utanförskapsområden för att bryta segregationen och öka integrationen bara är symbolpolitik. Att det blir för småttigt och under alldeles för kort tid.

Göteborgs-Posten granskar hur gängkriminaliteten och utanförskapet kunde växa fram i Göteborg. Om den så kallade Storstadssatsningen 2001-2004 handlar ett reportage (GP 24/10). Den dåvarande socialdemokratiska regeringen satsade då två öronmärkta miljarder för att ”bryta segregationen” i flera stadsdelar runt om i landet. Biskopsgården fick 47 miljoner.

GP: Symbolpolitik i brist på verkliga reformer

Man kan göra tankeexperimentet att Biskopsgården istället skulle ha fått alla pengarna, 2 miljarder, och skissa på hur det skulle kunna sett ut. Alltså 500 miljoner per år, en helt orealistisk summa pengar. Skulle det då gå att uträtta storverk med 500 miljoner om året i Biskopsgården? Skolan är ju det viktigaste området för barnens framtid. Allt för många elever går ur nian utan behörighet till gymnasiet. Många lämnar nian som funktionella analfabeter (läs- och skrivförmågor motsvarande åk4 eller lägre) och som inte klarar de fyra räknesätten utan kalkylator. [101]

Säg att vi avsätter 50 miljoner för renoveringar och uppsnyggning av utemiljön. Väktare kostar runt 7000 kr/dygn för 365 dygn, dvs 2.550.000 kr för en dygnetrunttjänst.[102] För 50 miljoner så får man säg 20 väktare dygnet runt under ett år. En del av väktarna får patrullera i skolorna och se till att upprätthålla ordning och disciplin. Andra får patrullera gator, torg, offentliga lokaler, källare och vindsförråd.
Biskopsgården har 2430 elever i F-9.[103] Om man då spenderar resterande 400 miljoner på pedagogisk personal så får man i runda tal 165.000 kr per elev.
Årskostnaden för en grundskolelärare ligger runt 450.000 kr. [104] 400 miljoner räcker till 889 lärare. Vilket skulle ge 2,7 elever per lärare. Vi rundar av till 3 nivågrupperade elever per lärare vilka får bilda en egen grupp och läraren kan då anpassa undervisningen för att passa just de tre eleverna. Alltså en helt orealistisk lärartäthet på riksnivå och en undervisning som är raka motsatsen till “one size fits all”.

Vad kan vi förvänta oss? Vi förutsätter att väktarna lyckas, bostadsområdet blir helt lugnt därför att de kriminella drar, skadegörelse etcetera upphör. Vad tror vi att disciplin i skolan mha av väktare som också lyckas och en lärartäthet på en lärare per 3 elever skulle ha för inverkan på en svagbegåvad elev oberoende av etnicitet?
Tror vi att en sådan elev som normalt ligger och svajar på underkänt och godkänt, alltså mellan F och E helt plötsligt skulle börja prestera mycket bättre? D, C, B eller rent av A? Eleven skulle med all säkerhet lämna F bakom sig och få minst E, kanske också D. Men att eleven skulle få A:n är det nog få som tror. Det sorgliga är att en svagpresterande elev aldrig kan komma upp till samma nivå som en normalbegåvad i vanlig klass, oberoende av mängden stöd. Det går bara inte.
I den svenska debatten om skolan så får man intrycket av att inga typer av interventioner är prövade, utan att vi i Sverige är först ut. I USA har man redan prövat allt sedan lång tid tillbaka, det har visat sig att hur man än gör så kan man inte kompensera för lågt IQ. Det har gjorts massiva stödinsatser under hela skolgången för stora grupper elever och de har då fått bättre betyg och fått bättre resultat på IQ-test än kontrollgruppen. Men några år efter skolan så har alla skillnader mellan de som fått massivt stöd under hela skoltiden och kontrollgruppen suddats ut när det gäller intelligens.

Det här är prövats om och om igen med olika typer av pedagogik av de som hävdar att miljön har en avgörande betydelse för intelligensutvecklingen. De har verkligen gjort sitt bästa för att bevisa att de har rätt. Men samtliga försök har misslyckats. Jag upprepar samtliga försök har misslyckats. Det finns ingen känd metod som kan användas för att varaktigt höja en individs intelligens. Det går inte att med några metoder höja de svagbegåvade elevernas intelligens oberoende av deras etnicitet. Men det går givetvis att höja kunskapsnivån, men inte intelligensen.

Och om någon hade en sådan metod, skulle det då gå att tjäna grova pengar genom att öppna skolor för miljardärernas barn? Är det någon som har hört talas om några sådana skolor. Dyra internatskolor finns, men de verkar vara mer klassiskt stränga, disciplin, händerna på täcket, ljuset släcks 22:00, hårdpluggande och frekventa prov.

I Sverige har skillnaderna i skolresultat mellan svarta och vita i USA viftats bort med att vita amerikaner är obotliga rasister. Och därför kommer det inte heller uppstå något amerikanskt gap i prestationer mellan olika etniciteter i Sverige. Men nu återskapas precis samma mönster här som i USA och vänsterns förklaringar låter inte vänta på sig. Nu påstås även Sverige lida av strukturell rasism och svenskarna också av rasism och afrofobi. Vänstern vägrar acceptera fakta.

Det har även gjorts delstatliga och federala satsningar i USA som:

Head Start is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive early childhood education, health, nutrition, and parent involvement services to low-income children and their families. The program’s services and resources are designed to foster stable family relationships, enhance children’s physical and emotional well-being, and establish an environment to develop strong cognitive skills. The transition from preschool to elementary school imposes diverse developmental challenges that include requiring the children to engage successfully with their peers outside of the family network, adjust to the space of a classroom, and meet the expectations the school setting provides.[1]

Launched in 1965[2] by its creator and first director Jule Sugarman, Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start elementary school. The Head Start Act of 1981[3] expanded the program.[4] The program was revised when it was reauthorized in December 2007. Head Start is one of the longest-running programs attempting to address the effects of systemic poverty in the United States by intervening to aid children. As of late 2005, more than 22 million children had participated. The current director of Head Start is Blanca Enriquez, who was appointed in 2015.[5]

Head_Start_(program)

.

The No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB)[1][2] was a U.S. Act of Congress which reauthorized the Elementary and Secondary Education Act; it included Title I provisions applying to disadvantaged students.[3] It supported standards-based education reform based on the premise that setting high standards and establishing measurable goals could improve individual outcomes in education. The Act required states to develop assessments in basic skills. To receive federal school funding, states had to give these assessments to all students at select grade levels.

No Child Left Behind Act

..

The Every Student Succeeds Act (ESSA) is a US law passed in December 2015 that governs the United States K–12 public education policy.[1] The law replaced its unpopular[2] predecessor, the No Child Left Behind Act (NCLB), and modified but did not eliminate provisions relating to the periodic standardized tests given to students.[3][4] Like the No Child Left Behind Act, ESSA is a reauthorization of the 1965 Elementary and Secondary Education Act, which established the American federal government’s expanded role in funding public education.

Every Student Succeeds Act

Det vita Amerika har verkligen ansträngt sig för att minska skillnaderna mellan vitas respektive judars och östasiaters prestationer i skolan, eller…

Alla vet att det går bättre för både östasiater och judar än för vita i USA och inte bara där utan i hela västvärlden. Så för vilka är då dessa program avsedda för? För vita barn, eller…

Alla vet vilka dessa program är avsedda för och dessa program har varit igång länge, så den situation vi ser i USA är den situation som ingen hittills har kunnat göra bättre än så här.

Evidence for a group difference in intelligence

One observational basis for inferring that Jews have high intelligence is their prevalence in intellectually demanding fields. While only about 2% of the U.S. population is of full Jewish descent,[2] 27% of United States Nobel prize winners in the 20th century,[2][3] 25% of Fields Medal winners,[4] 25% of ACM Turing Award winners,[2] 9 out of the 19 world chess champions, and a quarter of Westinghouse Science Talent Search winners have either full or partial Jewish ancestry.[4] However, such statistics do not rule out factors other than intelligence, such as institutional biases and social networks. Undue weight is also given to the statistics because people of partial ancestry (half or less) are included, but only compared to the portion of the US population of full descent.[citation needed]

A more direct approach is to measure intelligence with psychometric tests. Different studies have found different results, but most have found above-average verbal and mathematical intelligence in Jews, along with below-average spatial intelligence.[3][5][6][7]

The average IQ score of Jews has been calculated to be 112–115 (Cochran et al.),[8] and 107–115 (Murray; Entine).[9][10][11] A study found that Jews had only mediocre visual-spatial intelligence, while their verbal IQ (which includes verbal reasoning, comprehension, working memory, and mathematical computation) compensated for this with a high median of 125.6.[12][13]

Ashkenazi Jewish intelligence

Sedan finns en annan aspekt, om man trots allt tror att de svagpresterande eleverna kan höja sina betyg flera steg, hur mycket kan då de tre duktigaste eleverna på skolan i varje årskull höja sina prestationer om de tre får dela på en lärare på heltid. Kunskapen tar inte slut vid åk 9, de kan läsa gymnasiekurser i nian.

Divergensprincipen innebär att om alla elever vid kursens start i stort sett inte kan någonting så kommer skillnaderna i kunskap mellan eleverna hela tiden att öka eftersom vissa lär sig både betydligt fortare och djupare samtidigt då de har – läshuvud. Spridningen ökar alltså i klassen för varje lektion. Om eleverna får utvecklas i egen takt så maximeras divergensen.

Vilka är det som verkligen kommer kommer att kunna utvecklas med en lärare per tre elever. De som har svårt för att lära eller de som lär sig både lätt, snabbt och djupt samtidigt. Det kan liknas vid fysisk träning, det är de starkaste som tål mest träning.

Läraren har oerhört mycket mer ämneskunskap än eleven när det gäller elever som svajar mellan F och E. Och kan förklara samma sak på flera olika sätt för att eleven skall förstå. Det är alltså inte läraren som är den svaga länken i inlärningskedjan, det är eleven. Därför att samma lärare kan gå till en duktig elev och förklara samma sak och denne förstår direkt. Och visar sedan på prov att denne inte bara förstått det hela ytligt utan på djupet.

Eleven är alltså den svaga länken, blir då eleven en mindre svag länk bara därför att lärartätheten ökar. Det är alltså inte så att de svaga eleverna får för liten informationsmängd att bearbeta och de därför skulle behöva en skickligare lärare som kan undervisa mer koncentrerat per tidsenhet. Det är precis tvärtom. Eleven förmår inte ta till sig stoffet i den takt det presenteras, det blir overflow direkt. Denna begränsning sitter i eleven inte i läraren, böckerna eller skolan. De svaga eleverna är redan överstimulerade och hinner inte förstå avsnittet innan läraren måste gå vidare. Understimulerade är däremot de duktiga elever som i vanliga klasser får vänta in de andra eleverna.

Är det någon som tror att svaga elever skulle prestera mycket bättre med en egen lärare på heltid istället för att vara en i en grupp på tre? Eleverna måste ju hinna tänka efter på egen hand och det kan de inte utan paus från läraren.

Den bistra sanningen är att den normalfördelade intelligensen inte har samma medelvärde för alla folkgrupper. Om det är Gud eller “Darwin” som är ansvarig för det spelar ingen roll. De bryr sig helt enkelt inte om vad vi tycker. Och den som skulle kunna tänkas ändra på det är i så fall inte ”Darwin”.

Skillnaderna i medel-IQ är mycket stora till judars 115, östasiaters 105 och vitas 100 fördel. Länderna som de flesta asylinvandrarna kommer ifrån har en betydligt lägre medel-IQ, Irak 87, Afghanistan 84, Iran 84, Syrien 83 och Somalia 68.

IQ-research

medel-iq-globalt-urval

En viktig sak att tänka på är att hälften av individerna i en folkgrupp har mindre intelligens än medel-IQ. Men vad betyder IQ 70 i praktiken och vad betyder det om hälften av en folkgrupp har mindre än så?

“ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision) är den nu gällande upplagan av ICD, en allmänt accepterad standard för klassificering av sjukdomar, utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO). ICD-10 färdigställdes 1992 och den senaste versionen är från 2011.

Socialstyrelsen ansvarar för den svenska översättningen av ICD-10 som då kallas KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997) och uppdateras årligen.”

Wiki

.

“I december 2010 publicerade Socialstyrelsen ett nytryck av den svenska versionen av ICD-10. Från och med den 1 januari 2011 ersätter ICD-10-SE den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

I nu aktuella diagnosmanualer (ICD-10; DSM IV) skiljer man på lindrig utvecklingsstörning (IQ 55-70), måttlig utvecklingsstörning (IQ 35-55) och grav utvecklingsstörning (IQ <35)…”

Wiki

.

normal_34
Om vi tänker oss att detta är normalfördelningskurvan för begåvning med medel-IQ 100. Där IQ 100 ligger vid den röda nollan, så ligger IQ 85 vid -1 och IQ 70 vid -2. (standardavvikelser)

Medel-IQ för Mellanöstern ligger då vid -1 och för Somalia vid -2.

Nedan är samma normalfördelningskurva för mean/medelvärdet IQ 100. Den är lite rörigare, men siffrorna 100, 85 och 70 på x-axeln syns tydligt. Det är ganska lätt att föreställa sig en ny kurva med sin topp vid 85 och hur många elever från en folkgrupp med medel-IQ 85 som får allvarliga problem med att klara skolan. För att inte tala om vid medel-IQ 70.

bell-curve-par-modified-700

Det innebär att om skolan skulle fortsatt att ha samma kunskapskrav som när eleverna nästan uteslutande hade svensk och finsk bakgrund med medel- IQ 100 så skulle det i dagens multietniska samhälle innebära en massiv utslagning av elever med bakgrund i tredjevärlden.

Det är alltså skillnaden i medel-IQ som gör att det finns så många fler svagbegåvade elever i förorten. Och det går som tidigare påpekats inte att kompensera för svag begåvning. Det finns ingen sådan känd metod. Därför får vi vänja oss vid att vi inte kan kräva ”vita” resultat från skolorna i förorten. Vi måste lära oss förstå att våra förväntningar på att andra folkgrupper skall ha exakt lika prestationsförmåga som vita är en etnocentrisk vanföreställning. Vi vet redan att vita och judar inte har samma medel-IQ och det syns tydligt när det gäller Nobelprisen.

The Nobel Prize is an annual, international prize first awarded in 1901 for achievements in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace. An associated prize in Economics has been awarded since 1969.[1] Nobel Prizes have been awarded to over 870 individuals,[2] of whom 185 – over 21.264% – were Jewish or people of Jewish descent, although Jews and people of Jewish descent comprise less than 0.2% of the world’s population [3] (or 1 in every 500 people). Overall, Jews or people of Jewish descent [Note 1] have won a total of 41% of all the Nobel Prizes in economics, 28% of medicine, 26% of physics, 19% of chemistry, 13% of literature and 9% of all peace awards.[4]

List of Jewish Nobel laureates

Om vi antar att denna intervention i Biskopsgården inte skulle åstadkomma några mirakel, men en kraftig reducering av antalet elever som går ut nian med ofullständiga betyg, så inställer sig frågan om vi verkligen har råd med en sådan satsning i alla utanförskapsområdena? Och som tidigare sagt, det är de duktiga som får bäst ”avkastning” på en dylik satsning enligt divergensprincipen. Men inte heller de med mycket hög intelligens får den förhöjd till geninivå genom att ha en personlig lärare.

Man också studera hur går det i Pisa för eleverna i invandrarnas ursprungsländer. Då ser man att eleverna från respektive land presterar liknande resultat i sina hemländer som de presterar i västvärlden Pisa.pdf sid 5. Det är inte så att eleverna presterar bättre på hemmaplan än de gör i väst och inte sämre heller.

Man kan med tycka att man inte borde diskutera medelintelligens för olika folkslag då det inte bara är förbannat oartigt utan också splittrande och konfliktskapande. Att det vore bäst att hålla käften. Det skulle kanske fungera i Utopia, men inte i praktiken därför att skillnaderna i medel-IQ medför så olika utfall när det gäller förmågan att tillgodogöra sig högre utbildning.

Rent generellt så gäller att hög lön följer av hög befattning vilken kräver hög utbildning som i sin tur kräver hög intelligens. En meritokrati skapar därför ett kognitivt klassamhälle, med grått privilegium. Lika barn leka bäst och trivs bäst ihop. Därför bor de med hög lön gärna tillsammans på villagatan i fina kommunen med sina intellektuella jämlikar, vars barn också går på samma skola. Eftersom det då blir vita, judar och östasiater som kommer att bo fint så blir skillnaden också visuell.

Om man då för att vara artig mot bättre vetande jamsar med i den av vänstern och de politiskt korrektas tabuskyddade vanföreställning om alla folks lika medelintelligens, så medger man ju indirekt att vita utövar rasistiskt förtryck mot färgade. Och bekräftar vänsterns monumentalt snedvridna världsbild. De färgade har faktiskt rätt till lika utfall på gruppnivå om de har samma medel-IQ och är lika i övrigt, förutom utseendemässiga detaljer som hudfärg.

Den vita vänstern använder sig av dessa faktiska skillnader mellan olika folkslag för att som självutnämnda representanter för icke-vita skaffa sig makt över andra vita i en vit-vit palatsstrid och ständigt plåga dessa vita med skam och skuld för att icke-vita inte presterar lika bra intellektuellt som vita, undantaget östasiater och judar. Men vänstern vill inte alls kännas vid att östasiater och judar presterar bättre än vita i den vita västvärlden. Och den skuldbelägger inte östasiater och framförallt inte judar för att det går så bra för dem.

Begreppet rasism är infört och tabubelagt för att förhindra varje form av realistisk diskussion kring dessa frågor, då en sådan diskussion skulle vrida rasist-vapnet ur händerna på den makthungriga vänstern. Som det är nu så bestämmer vänstern och de politiskt korrekta enväldigt vilka som ska brännmärkas som rasister och därmed riskera social utfrysning, sparken från jobbet och slutet på karriären. Vänstern använder sig av asylinvandrare från områden med lägre medel-IQ för att införa demografisk socialism. Detta då majoriteten av dessa invandrare inte kan försörja sig på högre nivå än skattebefriad minimilön i en avancerad ekonomi. Vänstern erbjuder dem omfördelning av de ”rikas”, dvs medelklassens, pengar i utbyte mot röster.

Det som är ytterst problematiskt är att den egalitära dogmen om att alla folk är lika är en central del i den (toxiska) moraliska värdegrund vi matas med redan som mycket små. Det är alltså moraliskt Fel att ha en annan åsikt än att alla folk är lika. Vi internaliserar moraliska normer i vår personlighet, vilket gör att det är hart när omöjligt att diskutera detta. Det mest paradoxala inträffar när man logiskt lyckas övertyga någon om att olika folkgrupper har olika medel-IQ, men som samtidigt är moraliskt djupövertygad i de känslomässiga domänerna om det är tabu och Fel, då inträffar kognitiv dissonans. Logiken och känslorna kolliderar. En vanlig väg ut ur dilemmat är att personen hallucinerar (på riktigt) fram saker som denne menar att du tycker. Som att du vill skicka alla till gaskamrarna, att du har en vedervärdig människosyn, att du rasist, fascist, nazist och värre än Hitler. Personen kan vara fullständigt övertygad om att du tycker så och att du dessutom har sagt det. Det är en äkta hallucination. Och den logiska övertygelsen är som bortblåst nästa dag, diskussionen kan börja om från ruta ett.

En person kan vara mycket intelligent, men om den internaliserade värdegrunden är utopiskt naiv så kommer personen att resonera omdömeslöst. Anledningen till att fullvuxna intelligenta personer kan börja argumentera som tjuriga barn är att det logiska tänkandet körs över av den inre känslomässigt förankrade utopiskt naiva värdegrunden, som alltså är en sammanvävd med personligheten.

Naturligtvis är det väl ingen som förespråkar gaskamrar speciellt inte efter Nazitysklands fullständigt vidriga dödsläger och Förintelsen. Och valet står inte mellan fullständigt självutplånande massinvandring från tredjevärlden och gaskamrarna. Det går att besluta sig för att stoppa massinvandringen så fort som möjligt innan vänstern vinner varje val mha demografisk socialism. Och när de muslimska invandrarna har blivit i majoritet, även om gränsen då är stängd sedan länge, genom högre födelsetal, så kanske de bestämmer sig för att de vill ha makten utan hjälp av vare sig pursvenskar, vänstern eller de borgerliga. Det fullständigt naturligt att majoriteten vill ha makten och det kommer vi inte ha någon kontroll över som minoritet i eget land.

Det finns inte fullt 7 miljoner, sakta minskande i antal, svenskar i Sverige. Dvs svenskfödda som har två svenskfödda föräldrar. Befolkningen är nu nära 10 miljoner. Med en årlig befolkningsökning på 50 – 100 tusen så tar det, 80 – 40 år innan befolkningen är 14 miljoner. Då blir svenskarna i minoritet i eget land. Det är 27 år sedan Berlinmuren föll och 71 år sedan Andra världskriget och tiden bara rullar på. Vänstern, feministerna, hbtq-folket, de politiskt korrekta och media verkar mycket mer bekymrade för hur mycket högre jordens medeltemperatur kommer att vara om 100 år och hur det kommer att påverka isbjörnarna och ett antal öar i Stilla havet än hur det kommer att bli att leva under en muslimsk majoritet med låg medel-IQ. Hur blir det med frihet och sex & drugs & rock & roll?

Den djupt internaliserade värdegrunden om alla folks lika intelligens övertrumfar all logik och det är därför som dessa ”goda” personer är så fullständigt övertygade om att de har rätt och att de är moraliskt överlägsna alla som har en avvikande uppfattning. Och att de inte bara har rätt utan också en plikt att bekämpa alla moraliskt förtappade som har en unken människosyn. Högmodet är monumentalt.

Men det råder inte heller någon tvekan om att vänstern och de politiskt korrekta föraktar svag- och medelbegåvade om dessa inte tillhör vänsterns mentalt allierade. Sverigedemokraternas väljarbas påstods länge bestå av lågutbildade och låginformerade unga arga män på landet som tåget åkt ifrån – losers. Till skillnad då från den välutbildade och upplysta vänstern. Den överlägsna attityden var tydlig, men som sagt varken den ateistiska vänstern, feministerna, hbtq-folket eller de politiskt korrekta har några som helst problem med att bedriva massinvandring av verkligt lågbegåvade och djupt troende från efterblivna och dysfunktionella kulturer om det tjänar deras maktambitioner. ”Liberaler” som tror att öppna gränser mot tredjevärlden är en liberal politik bör tänka om snarast.

Politik handlar om ideologi och makt. Och det blir väl alltmer uppenbart att mångkultur och massinvandring handlar om mer än pizza och Zlatan. Det faktum att alla från vänster till höger utom Sverigedemokraterna är så positiva till mångkulturen beror inte i första hand på att de är sugna på mer folkdans, konsthantverk och islam från Långtbortistan. Utan på att de lider av hybris och är förblindade av guldfeber för att de tror att mångkulturen kommer att skänka dem och deras ideologi mer makt och inflytande.

Det sägs att Sverige behöver fler i arbetsför ålder och då ligger väl europeiska ungdomar närmast till hands då de flesta kan engelska och många har hög utbildning som redan är godkänd i Sverige. Ungdomsarbetslösheten är mycket stor i Europa, speciellt i Sydeuropa. Men hör vi någon som propagerar för en sådan lösning? Har då i många fall lågutbildade muslimer från tredjevärlden något speciellt som 26 miljoner arbetslösa européer saknar? Om inte, varför gå över ån efter vatten? Företag är normalt mycket noga med vilka de anställer. Men när det gäller rekryteringen till AB Sverige så anser tydligen Svenskt Näringsliv att det går bra med analfabeter utan vare sig ID-handlingar, CV, personliga referenser eller utdrag ur belastningsregistret!…

Läs fortsättningen…

MAKT & MIGRATION

Börje Fors   @pwrmos   2016-10-27

Uppdaterad   2016-11-09

_______________________

[101]  Funktionell analfabetism är en term som används för att beskriva läs– och skrivförmågor som otillräckliga ”för att klara av vardagen och anställningsuppgifter som kräver läskunskaper som överstiger en grundläggande nivå.”[1] En som lider av detta problem kallas för funktionell analfabet.

Uttrycket är en motsats till läskunnighet, även kallat funktionell alfabetism, som är förmågan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av och kunna leva i samhället. Funktionell analfabetism brukar i Sverige till läskunnighetens motsats definieras som att kunna läsa och skriva lika bra som en mellanstadieelev.[2]

I industriländer är en individs nivå för funktionell analfabetism proportionell med vederbörandes inkomstnivå och risk för att begå brott. Enligt National Center for Educational Statistics i USA kan exempelvis 60% av de vuxna i USA:s fängelser läsa lika bra som eller sämre än fjärdeklassare och 85% av alla minderåriga interner är funktionella analfabeter. 43 procent av de vuxna på den lägsta nivån av läskunnighet levde under fattigdomsgränsen, jämfört med 4 procent av de som hade de högsta nivåerna av läskunnighet.[3]

Wiki: Funktionell analfabetism

[102]  26 aug. 2015 – Väktarna är fortfarande kvar och notan till skattebetalarna kan landa på över …Kostnaden på runt 7 000 kronor per dygn motiverades med att …

www.sydsvenskan.se

.

[103]  2008-03-15 läste 34 880 elever i årskurs 1 till 9 i Göteborgs kommunala grundskolor och 3 979 barn gick i förskoleklass. Det är en liten minskning vad gäller elever i skolår 1-9 och en liten ökning gällande barn i förskoleklass, jämfört med samma period förra året. 7 551 elever boende i Göteborg, läste i åk 1-9 i friskola i Göteborg eller i annan kommun. Det är en liten ökning jämfört med förra året.

Elevstatistik för grundskolan inklusive förskoleklass samt särskolan 2008-03-15

.

[104]  6 maj 2014 – Vi har valt att utgå från grundskollärarlönen och arbetsgivarens årskostnad på 449 517 kronor inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och …

www.lararnasnyheter.se/…/sa-raknade-vi-ut-vad-academedias-pengar-skulle-racka

.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s